Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου οι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών σχολείων

Υπουργείο παιδείας
Έληξε χθες Τρίτη 6 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Διευθυντών Σχολείων.
Μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου το αργότερα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα δημοσιεύσουν στις ιστοσελίδες τους πρώτους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών.
Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 «Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν και αναρτούν τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα το αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας».
Ακολουθεί η προθεσμία για ενστάσεις κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα που υποβάλλονται εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα κρίνονται και οι ανασυνταγμένοι πίνακες αναρτώνται την επομένη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Τέλος την Τρίτη 20 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσουν οι συνυπηρετούντες των υποψηφίων καθηγητές με πρόεδρο τον αρχαιότερο για τη διατύπωση σχετικής γνώμης η οποία αποστέλλεται άμεσα στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου