Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Ποιοί, πότε, πώς, πού ψηφίζετε, πόσους σταυρούς βάζετε σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια

Τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών (ώρες, εκλογικά τμήματα, πόσους σταυρούς βάζει ο ψηφοφόρος στην κάθε εκλογική περιφέρεια, δικαιολογητικά κλπ) καθώς και τα Εκλογικά Τμήματα που θα λειτουργήσουν στην παρούσα εκλογική αναμέτρηση, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.
Αναλυτικότερα:
Τα Εκλογικά Τμήματα θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1994 και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα (Όσοι διατελούν,  σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση).
Οι εκλογείς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).
Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.
Σταυροί προτίμησης ανά εκλογική περιφέρεια 
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομά  τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Εκλέγονται συνολικά 288 βουλευτές  και άλλοι 12 αναδεικνύονται από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων, με την σειρά που έχουν τοποθετηθεί στο ψηφοδέλτιο, αναλόγως του ποσοστού που πήρε κάθε κόμμα που εισήλθε στη Βουλή, με το ελάχιστο ποσοστό 3% .
Οι σταυροί προτίμησης σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια, αναλόγως των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών, έχει εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός εδρών
Σταυροί Προτίμησης
Έβρου
4
μέχρι 2
Ροδόπης
3
1
Ξάνθης
3
1
Δράμας
3
1
Καβάλας
4
μέχρι 2
Α΄ Θεσσαλονίκης
16
μέχρι 4
Β΄ Θεσσαλονίκης
7
μέχρι 2
Σερρών
7
μέχρι 2
Χαλκιδικής
3
1
Κιλκίς
3
1
Πέλλης
4
μέχρι 2
Ημαθίας
4
μέχρι 2
Πιερίας
4
μέχρι 2
Φλωρίνης
2
1
Κοζάνης
5
μέχρι 2
Καστοριάς
2
1
Γρεβενών
1
1
Ιωαννίνων
5
μέχρι 2
Άρτας
3
1
Θεσπρωτίας
1
1
Πρεβέζης
2
1
Λαρίσης
8
μέχρι 3
Μαγνησίας
5
μέχρι 2
Τρικάλων
5
μέχρι 2
Καρδίτσης
5
μέχρι 2
Κέρκυρας
3
1
Λευκάδας
1
1
Κεφαλληνίας
1
1
Ζακύνθου
1
1
Αιτωλ/νίας
8
μέχρι 3
Αχαϊας
9
μέχρι 3
Ηλείας
6
μέχρι 2
Φθιώτιδος
5
μέχρι 2
Ευρυτανίας
1
1
Φωκίδος
1
1
Βοιωτίας
4
μέχρι 2
Ευβοίας
6
μέχρι 2
Α΄ Αθηνών
17
μέχρι 4
Β΄ Αθηνών
42
μέχρι 4
Α΄ Πειραιώς
6
μέχρι 2
Β΄ Πειραιώς
8
μέχρι 3
Αττικής
12
μέχρι 3
Κορινθίας
4
μέχρι 2
Αργολίδος
3
1
Αρκαδίας
3
1
Μεσσηνίας
5
μέχρι 2
Λακωνίας
3
1
Λέσβου
3
1
Χίου
2
1
Σάμου
1
1
Κυκλάδων
3
1
Δωδεκανήσου
5
μέχρι 2
Χανίων
4
μέχρι 2
Ρεθύμνης
2
1
Ηρακλείου
8
μέχρι 3
Λασιθίου
2
1
Σύνολο
288


Οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι και οι κληρικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα ψηφίζοντας τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που είναι εγγεγραμμένοι.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι έφοροι ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το εκλογικό τμήμα. Οι έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν τους ίδιους υποψήφιους σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου που ορίζεται απ' αυτόν, τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του Κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι γραμμένοι.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε αμιγές εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους υποψηφίους της βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους υποψηφίους όποιας βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού προτιμούν.
Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί. Οι εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σώματα Ασφαλείας, οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του.
Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα και εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους. Η αναγνώριση των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή, γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες.
Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία και έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται, με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.
http://www.eklogika.gr/news/9176

ΔΟΕ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΑθήνα 30/04/2012

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν.
Μ.Μ.Ε.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(του Γιάννη Μπαλάγκα, Ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε.)

1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

      Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 329 του  ν.4072/2012 αλλάζουν οι  ημερομηνίες υποβολής παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008.
      Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τώρα οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονταν από τη λήξη του διδακτικού έτους μέχρι 10 Αυγούστου, με τη νέα διάταξη του ν. 4072/2012 οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη λήξη του διδακτικού έτους μέχρι και 10 Ιουλίου.
      Τελευταία επομένως ημερομηνία που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης οι εκπαιδευτικοί είναι η 10η Ιουλίου (πρώτη αίτηση) και η δεύτερη από 25 Ιουλίου μέχρι και 8 Αυγούστου. Η δεύτερη αίτηση παραίτησης υποβάλλεται από 15 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης.
      Από τις 11 Ιουλίου και μέχρι τη λήξη του νέου διδακτικού έτους οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών γίνονται αποδεκτές με απόφαση  του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
       Καταργείται επίσης για τους εκπαιδευτικούς με την ανωτέρω διάταξη η άπρακτη προθεσμία των δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης που προβλέπει το άρθρο 148 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Έτσι αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικού που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα από την υποβολή της.

Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης
Χρονικό διάστημα έγκυρης δεύτερης αίτησης    παραίτησης

Από
Έως και
22 Ιουνίου
7 Ιουλίου
21 Ιουλίου
1 Ιουλίου
16 Ιουλίου
30 Ιουλίου

Τελευταία ημερομηνία αίτησης παραίτησης


10 Ιουλίου
25 Ιουλίου
8 Αυγούστου
Το άπρακτο δίμηνο γίνεται 1 μήνας
Παραίτηση 22 Ιουνίου
Αυτοδίκαιη απόλυση 21 Ιουλίου
ΠαραίτησηΙουλίου
Αυτοδίκαιη απόλυση 31 Ιουλίου
Παραίτηση 10 Ιουλίου
Αυτοδίκαιη απόλυση  9 Αυγούστου2. ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

       Στο μόνιμο υπάλληλο που αποχωρεί από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, καταβάλλονται για 3 μήνες αποδοχές ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
       Για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και η οικογενειακή παροχή.
      Η λήψη τρίμηνων αποδοχών σε κάθε περίπτωση σήμερα συμφέρει τον υπάλληλο (κάτι που μέχρι την ψήφιση του νέου μισθολογίου δεν ίσχυε γι αυτούς που αποχωρούσαν με  πολλά έτη υπηρεσίας) για τους εξής λόγους:
     α) Στις τρίμηνες αποδοχές υπολογίζεται ο νέος βασικός μισθός, ενώ η σύνταξη υπολογίζεται μέχρι την 31-12-2015, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-12-2011 με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερες οι τρίμηνες αποδοχές από τη σύνταξη.
     β) Μειώνεται το χρονικό διάστημα που μένει κάποιος απλήρωτος όταν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι να βγει η σύνταξη.
     γ) Μπορεί να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των τρίμηνων αποδοχών  το όριο ηλικίας, όπου απαιτείται, για τη λήψη της σύνταξης. π.χ εκπαιδευτικός που αποχωρεί με τη διάταξη 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών και συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας τέλος Οκτωβρίου, μπορεί υποβάλλοντας παραίτηση στις 10 Ιουλίου να αποχωρήσει στις 8 Αυγούστου και να λάβει τρίμηνες αποδοχές, οπότε ,όταν από 9 Νοεμβρίου θα αρχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη να έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας. Διαφορετικά αν αποχωρήσει στις 8 Αυγούστου χωρίς τη λήψη τρίμηνων αποδοχών, θα μείνει απλήρωτος το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.
     δ) Ο χρόνος που λαμβάνει κάποιος τρίμηνες αποδοχές δεν είναι συντάξιμος, διότι δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ούτε για κύρια σύνταξη ούτε για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια. Η μοναδική ασφαλιστική εισφορά που επιβάλλεται είναι υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ γι αυτό και ο χρόνος αυτός είναι συντάξιμος μόνο από το Μ.Τ.Π.Υ.
      Έτσι αν κάποιος  κατά την προσμέτρηση της υπηρεσίας του έχει στο ΜΤΠΥ     π.χ 30 έτη και 3 μήνες, μπορεί να υπολογίσει και τους 3 μήνες που έπαιρνε τρίμηνες αποδοχές και να συμπληρώσει 30 έτη και 6 μήνες, οπότε το μέρισμά του θα υπολογιστεί για 31 έτη.


3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Μ.Τ.Π.Υ.

          Σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν.4052012 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μερίσματος που χορηγεί το Μ.Τ.Π.Υ.
α) Για τα έτη υπηρεσίας έως 31-10-2011 λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος την 31-10-2011.
β) Για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 1-11-2011 και μέχρι την έξοδό του από την υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.
 γ) Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα , οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών που διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόμενη κράτηση για το Ταμείο. Επομένως το Επίδομα Θέσης Ευθύνης χορηγείται από το ΜΤΠΥ  ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας στη θέση ευθύνης.
Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων  των παραγράφων α + β και της παρ γ΄ είναι το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος.

Υπολογισμός μερίσματος
  α΄ υπομέρισμα=
  Βασικός μισθός (31-10-2011) χ 20% χ 0,8075 χ έτη υπηρ (ως 31-10-2011) : 35 +
 Βασικός μισθός  (από 1-11-2011)  χ 20% χ 0,8075 χ έτη υπηρ από 1-11-2011 : 35
  β΄ υπομέρισμα=
   «τυχόν άλλες αποδοχές» χ 20% χ 0,8075 χ μήνες : 420
Μηνιαίο μέρισμα = α΄ υπομέρισμα + β΄υπομέρισμα
 Θυμίζουμε ότι το μέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. είναι μειωμένο   κατά 20% από 1-11-2011,σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του ν.4024/2011. Η  ανωτέρω μείωση αφορά όλα τα μερίσματα ανεξαρτήτως ποσού.

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Πέραν της  Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (τύπου ΛΑΦΚΑ)   που θεσπίστηκε από 1-9-2011 με το νόμο 3986/2011, κλιμακωτά από 3-10% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 €, με το ν.4051/2012 οι επικουρικές συντάξεις που χορηγεί το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μειώνονται από 1-1-2012 ως εξής:
Συντάξεις από 200-250 € μείωση 10%.  Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 €
Συντάξεις από 250,1- 300  € μείωση 15%.      Το ποσό σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 €.
Συντάξεις από 300,01 € και άνω μείωση 20% . Το ποσό σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255 €
Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του ν.3986/2011.
Οι ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων αρχίζουν από 1-1-2012

Τ.Π.Δ.Υ.

    Στους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που εξήλθαν της υπηρεσίας από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο  μειώνεται κατά 15%, ενώ όσοι εξήλθαν ή εξέρχονται της υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά, το  ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο , μειώνεται κατά 20%.

Γιάννης Μπαλάγκας
Ειδικός συνεργάτης Δ.Ο.Ε.

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Η Ελλάδα θα προλάβει;Του Νίκου Ξυδάκη

Oι ελληνικές εκλογές παίρνουν άλλη διάσταση, κυρίως ως προς το πολιτικό μήνυμα που θα στείλουν εκτός συνόρων, αν τις δούμε με φόντο τις ραγδαίες πλέον εξελίξεις στην Ευρώπη. Η ατζέντα φαίνεται να αλλάζει: από τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη λιτότητα, προς μια κατεύθυνση τόνωσης της ανάπτυξης και ανάσχεσης της ύφεσης.
Οι εκλογές στη Γαλλία ήταν το πρώτο σήμα ότι κάτι αλλάζει: όποιος πρόεδρος κι αν εκλεγεί, είναι προφανές ότι το Παρίσι εφ’ εξής δεν θα ακολουθήσει πειθήνια τη δημοσιονομική ορθοδοξία του Βερολίνου. Πολύ περισσότερο που πιθανότερος πρόεδρος είναι ο διακριτικά, πλην σαφώς, «ανυπάκουος» Φρ. Ολάντ, στηριγμένος και σε αριστερές ψήφους.
Δεύτερο σήμα, το ράγισμα της Ισπανίας. Ο ιβηρικός γίγαντας, βαριά τραυματισμένος από την ανεργία και το κόστος δανεισμού, υποβαθμίστηκε και απειλεί να παρασύρει όλη την Ευρωζώνη. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, περιγράφοντας την τεράστια κρίση της χώρας του, εξέπεμψε SOS προς την Ε.Ε.: «Η Ευρωζώνη είναι σαν τον Τιτανικό. Ενας να πνιγεί, θα πνιγούμε όλοι, ακόμα και οι επιβάτες της πρώτης θέσης». Τρίτο σήμα, ο κλονισμός της Ολλανδίας, στον σκληρό πυρήνα του Ευρωβορρά. Αλλα σήματα: ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μ. Σουλτς κατηγορεί τον γαλλογερμανικό άξονα για περιφρόνηση των ευρωπαϊκών οργάνων κατά τη σύναψη του δημοσιονομικού συμφώνου και δεν αποκλείει διάλυση της Ε.Ε. Ο βετεράνος Ρομάνο Πρόντι προτείνει άξονα Γαλλίας - Ιταλίας - Ισπανίας. Ο Μάριο Μόντι πιέζει τη Γερμανία να βάλει στην ατζέντα της τον όρο ανάπτυξη.
Ολα κινούνται, όλα πάνε να αλλάξουν. Ωστε το πολιτικό διακύβευμα στο ελληνικό εργαστήριο παύει να είναι η μονοδιάστατη στοίχιση υπέρ ή εναντίον του Μνημονίου. Το Μνημόνιο ως μοντέλο πιθανόν να πεθάνει σύντομα. Ιστορικό ζητούμενο είναι οι προτάσεις για παραγωγική ανασυγκρότηση και εφικτή, βιώσιμη ανάπτυξη, οι προτάσεις για πολιτική αναγέννηση. Το ερώτημα είναι: Η Ελλάδα θα προλάβει να συμπεριληφθεί σώα στο νέο ευρωπαϊκό τοπίο;
 http://www.kathimerini.gr

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Οι υποψήφιοι Βουλευτές της περιφέρειας Ιωαννίνων

Ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Ιωαννίνων οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που θα συμμετέχουν στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου. Οι συνδυασμοί είναι:
περισσότερα:
http://www.epirusonline.gr/articles/policy/oloi_oi_upopepioi_bouleutes_ton_ioanninon

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΙ


Κυριακή 29 Απριλίου, 8.30 μ.μ.
Πολιτιστικός Πολυχώρος Παλιά Σφαγεία
Δ΄. Πέρα από τις δυνάμεις τους
 
Francis Ford Coppola, Η Συνομιλία
(The Conversation. ΗΠΑ, 1974, 113 λεπτά)
Είσοδος ελεύθερη
Ο Harry Caul, σπεσιαλίστας στις κρυφές καταγραφές συνομιλιών με κοριούς και άλλα μηχανήματα δικής του επινόησης, θέλει να πιστεύει ότι η δουλειά του είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες, και ότι αυτός κάνει το καλύτερο όπως κάθε σωστός επαγγελματίας. Επίσης θεωρεί ότι δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες των παρακολουθήσεων, αλλά ο θάνατος τριών ανθρώπων που ακολούθησε μια δουλειά που έκανε στην Ανατολική Ακτή τον έκανε να φύγει από εκεί και να μην ξαναγυρίσει. Προσπαθεί να περνά απόλυτα απαρατήρητος και δεν θέλει να αναμειγνύεται σε τίποτα, αλλά όσες κλειδαριές και να βάλει στην πόρτα του και όσο αθόρυβος και να είναι, οι άλλοι πάντα «ανακαλύπτουν» ότι υπάρχει. Όταν τελικά στην τελευταία του αποστολή συνειδητοποιεί ότι ξανά ίσως κινδυνεύει η ζωή κάποιων ανθρώπων από τη δουλειά του, η ενοχή θα τον κάνει να αμφισβητήσει τον επαγγελματισμό του.

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Επανεξετάζονται τα αναλυτικά προγράμματα της Ιστορίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με τους εκπροσώπους των Ιστορικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας θα συναντηθεί τη Δευτέρα 30 Απριλίου , στις 12 το μεσημλερι, ο υπουργός παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση με τη διευρυμένη επιτροπή από όλα τα Ιστορικά Τμήματα των Πανεπιστημίων η οποία συνεκλήθη με πρωτοβουλία του υπουργού και σκοπό έχει τη σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνάντηση είχε συμφωνηθεί να μελετηθεί όλο το υπάρχον υλικό (ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα κ.α.)  και να γίνει νέα συζήτηση περί τα τέλη Απριλίου με σκοπό μέχρι τον Ιούνιο να διαμορφωθούν προτάσεις επί των οποίων θα στηριχθεί το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Ιστορίας στα σχολεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταγγελία για έρευνα στο χώρο του Σχολείου


                                             
Αθήνα 27/4/2012
Προς
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Λευκάδας
Κοιν.
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταγγελία για έρευνα στο χώρο του Σχολείου
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει και καταδικάζει ομόφωνα την ενέργεια του τμήματος Ασφαλείας Λευκάδας, να πραγματοποιήσει,  την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και ώρα 12 π.μ.,  έρευνα στο χώρο σχολικής  μονάδας, και να προχωρήσει και σε σωματική έρευνα της Προϊσταμένης του Σχολείου κατόπιν καταγγελίας για απώλεια χρημάτων από εργαζόμενη στον ίδιο χώρο. Η έρευνα έγινε παρουσία μαθητή και γονιού, εντός του διδακτικού ωραρίου και μάλιστα δεν απέδειξε τίποτε εις βάρος της εκπαιδευτικού.
            Δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε τέτοιες πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, ακυρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία όταν πραγματοποιούνται παρουσία γονέων και μαθητών και ότι συμπαραστεκόμαστε στη συναδέλφισσσά μας με όλες μας τις δυνάμεις.
Από τη Δ.Ο.Ε.
                                       

Εγκύκλιος για τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων από 4 έως και 7 Μαΐου, λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών την Κυριακή 6 Μαΐου

Δελτίο Τύπου

Εγκύκλιος με την οποία γνωστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 4 Μαΐου έως και Δευτέρα 7 Μαΐου 2012, λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών την Κυριακή 6 Μαΐου, απεστάλη στις αρμόδιες Διευθύνσεις σήμερα Παρασκευή 27 Απριλίου 2012.
Στην εγκύκλιο, η οποία υπογράφεται από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, γνωστοποιούνται τα εξής: «Λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών στις 6 Μαΐου 2012, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 και Δευτέρα 7 Μαΐου  2012.
Επίσης, οι Διευθυντές σχολείων που  διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες κ.λ.π.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεσή τους.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. να ενημερώσουν τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.»
Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

Ετήσια θεματική μουσικοχορευτική παραγωγή όλων των χορευτών του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών

Κυριακή 29 Απριλίου, 7 μ.μ.

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας

Παγκόσμια Ημέρα Χορού
Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων
Ετήσια θεματική μουσικοχορευτική παραγωγή όλων των χορευτών του Τμήματος (Αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Χορού και στη μνήμη της Δόμνας Σαμίου).

Παραιτήσεις εκπ-κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ-σης