Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΔΟΕ: Δικαίωμα υποβολής αίτησης πρόσληψης ως αναπληρωτών, δασκάλων και νηπιαγωγών αποφοίτων Π. Α. και Σ. Ν. διετούς φοίτησης


Αρ. Πρωτ. 671
Αθήνα 28/6/2016
Προς
1. Τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη
2.Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Δικαίωμα υποβολής αίτησης πρόσληψης ως αναπληρωτών, δασκάλων και νηπιαγωγών αποφοίτων Π. Α. και Σ. Ν. διετούς φοίτησης
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται στο θέμα της κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων των δασκάλων και νηπιαγωγών αποφοίτων Π. Α. και Σ. Ν. διετούς φοίτησης οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης και είχε αναδείξει στις 14/1/2016 με το υπ’ αριθμ. 351 έγγραφό του.
   Το θέμα, μέχρι και σήμερα, αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο Παιδείας με εξαιρετική προχειρότητα και έλλειψη σεβασμού προς την προσωπικότητα, το πτυχίο και τα εργασιακά δικαιώματα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. Αποφάσεις που αναιρούν η μία την άλλη έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συναδέλφων από το δικαίωμα να εργαστούν στον τομέα για τον οποίο σπούδασαν.
Αυτές τις ημέρες οι συνάδελφοί μας αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την πρόσληψη αναπληρωτών.
Καλούμε και πάλι την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ να άρει άμεσα τον περιορισμό που αφορά την υποβολή αιτήσεων των αποφοίτων Π. Α. και Σ. Ν. (διετούς φοίτησης) σεβόμενη τα εργασιακά – επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα πτυχία, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξαρτώνται από οποιαδήποτε συμμετοχή σε προγράμματα εξομοίωσης, επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή μόρια προϋπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες μη διορισθέντες απόφοιτοι των διετών Π. Α. και Σ. Ν. βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία και για οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τα προαπαιτούμενα μόρια.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οφείλει να σέβεται τις εργασιακές κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εκπ/κών της Π. Ε. και να μην ακολουθεί και υιοθετεί πολιτικές που οδηγούν ευθέως στην κατάργησή τους.

κ. Νίκο Φίλη

Παρασκευή 1η Ιουλίου συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε.με θέματα ημερήσιας διάταξης...


Την Παρασκευή 1η Ιουλίου θα συνεδριάσει το K.Υ.Σ.Π.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    «Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.    «Συζήτηση επί αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε προσωρινές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για σοβαρούς λόγους υγείας και λήψη απόφασης»
3.    «Εξέταση αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και λήψη απόφασης»
4.    «Εξέταση αίτησης τροποποίησης αίτησης μετάταξης εκπαιδευτικού Π.Ε. σε προσωρινή θέση διοικητικού υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας και λήψη απόφασης»
5.    «Εξέταση θεμάτων επί των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε δομές Ειδικής Αγωγής και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
6.    «Εξέταση θεμάτων επί των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. (ανακλήσεις, τροποποιήσεις) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
7.    «Επικύρωση πινάκων των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017»Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο ΜΤΠΥ Τετάρτη 29.06.16


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πήρε την πρωτοβουλία, πριν από 2 χρόνια, για τη συγκρότηση επιτροπής συνδικαλιστικών και συνταξιουχικών οργανώσεων για την υπεράσπιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Η επιτροπή αυτή ανέπτυξε σημαντική δράση στο προηγούμενο διάστημα με συλλαλητήρια, διαβήματα, συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταλήψεις του Μετοχικού Ταμείου κτλ.
Μετά τις πρόσφατες  αρνητικές εξελίξεις οι συνεργαζόμενες οργανώσεις στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, αποφάσισαν να καλέσουν όλους τους συνταξιούχους και τους εν ενεργεία συναδέλφους – ασφαλισμένους του ΜΤΠΥ, να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00πμ, στο ΜΤΠΥ (Λυκούργου 12).
***Για την αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων, παρατίθεται και η σχετική ανακοίνωση της ΠΕΣΕΚ.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανακοίνωση της ΠΕΣΕΚ για το μέρισμα του ΜΤΠΥ

Αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας


27 06 16 apoliseis

 
To Υπουργείο Παιδείας. Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε διευκρινίσεις σχετικά με τις αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. , λόγω ορίου ηλικίας (67 ετών ). Με αυτό ενημερώνει ότι οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με τη λήξη του διδακτικού έτους (21 και 30-6 αντίστοιχα) από τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.26.26/1118/14154/21-6-2016 επισυναπτόμενη έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας.

Τι αναφέρει το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας γνωρίζουμε τα εξής όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας:
Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4369/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και ρυθμίστηκε η αυτοδίκαιη απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής. Ειδικότερα ως όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση ορίστηκε το 67ο έτος της ηλικίας των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, ενώ καταργήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 155 που προέβλεπε την κατ΄ εξαίρεση αυτοδίκαιη απόλυση με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Με τις ως άνω διατάξεις επήλθε μεταβολή στην ηλικία αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων και όχι σε λοιπές προϋποθέσεις αυτοδίκαιης απόλυσης που τίθενται από άλλες διατάξεις όπως π.χ. εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 περί της λήξης του διδακτικού έτους, για την οποία αρμόδιο είναι κατ’ αρχήν το Υπουργείο σας.

Παράταση μέχρι 15 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Παράταση μέχρι 15 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις
Παράταση μέχρι 15 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών. Ο φόβος να τιναχθεί στον αέρα το Taxis έφερε την αναγκαστική παράταση παρά το γεγονός ότι από το υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωναν ότι φέτος δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζοντας την κατάσταση σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και τα προβλήματα που προέκυψαν τόσο από την αποχή των φοροτεχνικών- λογιστών από την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων, όσο και από άλλους λόγους, προχωρά σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, έως την Παρασκευή 15/7/2016. Η παράταση αφορά την υποβολή δηλώσεων τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων.

H «φυγή» των Καλαρρυτινών και η φιλοξενία τους στη Ζάκυνθο

H «φυγή» των Καλαρρυτινών και η φιλοξενία τους στη Ζάκυνθο

 • Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, ώρα 8 μ.μ.
Εκ δ ή λ ω σ η στο πλαίσιο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Πατριωτικού Συνδέσμου Καλαρρυτών «Η ΠΙΝΔΟΣ», με θέμα:
H «φυγή» των Καλαρρυτινών και η φιλοξενία τους στη Ζάκυνθο
Πρόγραμμα
 • 8 μ.μ. Χαιρετισμοί
 • 8:10-8:35 μ.μ. Aπόστολος Κατσίκης, καθ. Παν/μίου Ιωαννίνων.
  Η «Καλαρρυτινή αργυροτεχνία» και οι περιώνυμοι τεχνίτες του ασημιού. Από την Πίνδοστη φιλόξενη Ζάκυνθο και στην Οικουμένη.
 • 8:35-9:00 μ.μ. Κατερίνα ∆εμέτη, αρχαιολόγος, ∆ιευθύντρια του Μουσείου ∆. Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων.
  «Καλαρρυτινοί πρόσφυγες στη Ζάκυνθο τον 19ο αιώνα. Η συμβολή τους στην άνθιση τηςαργυροτεχνίας - αργυρογλυπτικής στο νησί».
Συντονιστής της εκδήλωσης: Αλέξανδρος Φαρμάκης, μέλος του ∆.Σ της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.
Παράλληλα με την εκδήλωση θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφικού υλικού.
Ακολουθεί μικρή δεξίωση.
Διοργάνωση:
ETAIΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ», ΜΟΥΣΕΙΟ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πολιτιστικός Πολυχώρος «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ» 
 Αρχική

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Οι πολλές γλώσσες κάνουν πιο έξυπνα τα παιδιά

Οι πολλές γλώσσες κάνουν πιο έξυπνα τα παιδιά

Η πολυγλωσσία προσφέρει σημαντικά οφέλη στα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους

Πολλοί γονείς που μιλούν διαφορετικές γλώσσες βρίσκονται μπροστά σε δίλημμα όταν καλούνται να αποφασίσουν σε ποια γλώσσα θα επικοινωνούν με τα παιδιά τους. Η επιστήμη πάντως υποστηρίζει ότι η πολυγλωσσία αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Πέρα από το γεγονός ότι τα παιδιά μπορούν να επικοινωνήσουν με περισσότερους ανθρώπους, ο εγκέφαλός τους γίνεται πιο ευέλικτος σε σχέση με εκείνο άλλων παιδιών της ηλικίας τους που μεγαλώνουν μιλώντας μόνο μια γλώσσα.

Τα παιδιά που μιλούν πολλές γλώσσες αποκτούν πιο νωρίς την ικανότητα να καταλαβαίνουν και να δέχονται τις επιθυμίες, απόψεις και αντιλήψεις των συνανθρώπων τους που μπορούν να διαφέρουν από τις δικές τους. Οι επιστήμονες το ονομάζουν αυτό ‘theory of mind'.

Επιπλέον διαθέτουν πολυπολιτισμικές ικανότητες. Συχνά τα παιδιά που μιλούν περισσότερες γλώσσες, τις αναμιγνύουν μέσα στην ίδια πρόταση, κάτι που ανησυχεί κάποιους γονείς, άδικα όμως, όπως επισημαίνουν οι ψυχολόγοι.

Ωστόσο οι γονείς πρέπει να προσέξουν ότι η πολυγλωσσία δεν πετυχαίνει σε όλα τα παιδιά. Μια έρευνα από το Βέλγιο έδειξε ότι το 1/4 των παιδιών που μεγαλώνει μαθαίνοντας παράλληλα δύο γλώσσες, τελικά μιλάει μόνο τη μια, αυτή που μιλάει και στο σχολείο.

Ακόμη, η μέθοδος του «κάθε γονιός μιλάει τη γλώσσα του με το παιδί» δεν αποδείχθηκε τελικά τόσο αποτελεσματική όσο πιστεύουν πολλοί. Σύμφωνα με τη μελέτη είναι καλύτερο να μιλούν και οι δυο γονείς μια γλώσσα και ο ένας από τους δύο να μιλάει επιπλέον τη γλώσσα που μιλάει το παιδί στο σχολείο.

Πηγή: Deutsche Welle


Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Τα κλειδιά για σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού


Πολύ σημαντικό είναι οι υποψήφιοι να ζητήσουν τις επόμενες ημέρες ενημέρωση για το αντικείμενο σπουδών και για το πρόγραμμα των σχολών που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό

Τις καλύτερες επιλογές για το μέλλον τους αναζητούν τώρα οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ καθώς μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους και τον υπολογισμό των μορίων τους αρχίζει η «μελέτη» για την επιλογή των σχολών στο μηχανογραφικό δελτίο.

Η διαδικασία επιλογής των σχολών στο μηχανογραφικό δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται χρόνος, μελέτη των δεδομένων και μια σοβαρή έρευνα όσον αφορά τις σχολές που ενδιαφέρουν τον καθένα, αφού σε γενικές γραμμές οι επιλογές αυτές θα καθορίσουν μέχρι έναν βαθμό το μέλλον των παιδιών. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξετασθούν τις επόμενες μέρες σε ειδικά μαθήματα θα πρέπει να προετοιμασθούν από τώρα καθώς δεν θα έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν οι βαθμοί στα συγκεκριμένα μαθήματα.
Η σημαντικότερη συμβουλή όσον αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Όχι στις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου και υπηρεσιών

 ttip
Προς:  
1.     Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση
2.     Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
κ. Ιωάννη Δραγασάκη
3.     Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
κ. Γεώργιο Σταθάκη
4.     Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Κύριοι,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει την αντίθεσή των εργαζομένων στο Δημόσιο στην Ελλάδα, στις εμπορικές συμφωνίες TTIP (Συμφωνία για το εμπόριο μεταξύ Ε.Ε.-ΗΠΑ), CETA (Συμφωνία για το εμπόριο μεταξύ Ε.Ε.-Καναδά), TiSA (Εμπορική Συμφωνία για την Ανταλλαγή Υπηρεσιών) και TPP (Διηπειρωτική Συμφωνία Εμπορίου).
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη «Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων» γνωστή ως TTIP οι οποίες διεξάγονται σε καθεστώς αδιαφάνειας, χωρίς ενημέρωση των εθνικών Κοινοβουλίων, των πολιτών αλλά ακόμη και του Ευρωκοινοβουλίου.
Το πρωτοφανές επίπεδο αδιαφάνειας, από την αρμόδια Επιτροπή,  συνιστά κατάχρηση των εξουσιών της και καταπάτηση θεμελιακών δημοκρατικών αρχών λειτουργίας, που οδηγούν με σταθερά βήματα στην πολιτική απονομιμοποίησή της. Είναι χαρακτηριστικό  ότι τα σχετικά αρχεία θα παραμείνουν κλειστά για τα επόμενα τριάντα χρόνια, ακόμα και για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των κρατών-μελών.
Παρά την προσπάθεια απόκρυψης και εξωραϊσμού των αποτελεσμάτων της TTIP, είναι πλέον γνωστό, πως η σχεδιαζόμενη ενιαία ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και Καναδά επιχειρεί να επανακαθορίσει τα ισχύοντα του κοινωνικού χώρου προς όφελος του κεφαλαίου. Πολιτικές για τις εργασιακές σχέσεις, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική, τη διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας, την εκπαίδευση και το επίπεδο των μισθών θα καθορίζονται από την TTIP. Προβλέπεται η δημιουργία θεσμών που θα διευκολύνουν την ασυδοσία της αγοράς, επιτρέποντας την κατίσχυση των πολυεθνικών εταιρειών έναντι των εθνικών κυβερνήσεων. Θα μπορούσε, επί παράδειγμα, εταιρεία να προσφεύγει εναντίον χώρας που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών του (πχ αυξάνοντας τους μισθούς ή βελτιώνοντας τις εργασιακές σχέσεις), αν αυτή κρίνει πως διακυβεύονται τα κέρδη της.
Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή και ως TTIP, είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων, κύριος στόχος της οποίας δεν είναι η μείωση των εμπορικών φραγμών μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., καθώς είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλοί, αλλά η απάλειψη των λεγόμενων ρυθμιστικών φραγμών.
Πρόκειται για τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που διέπουν την προστασία του περιβάλλοντος, τα εργασιακά δικαιώματα, τη διατροφική ασφάλεια, τα μεταλλαγμένα, τη χρήση τοξικών χημικών, την ευζωία των ζώων και ειδικά των παραγωγικών, την προστασία προσωπικών δεδομένων, το χρηματοπιστωτικό τομέα κ.ά.
Η συμφωνία αποσκοπεί στην άρση των κανονιστικών ρυθμίσεων που αποτελούν εμπόδιο στην κερδοφορία των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων παγκόσμιων προτύπων για το εμπόριο και τις επενδύσεις.
Μέσω της TTIP αίρονται διάφορα προστατευτικά μέτρα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης στον αγροτικό τομέα και το βαθμό της χημικής επεξεργασίας των τροφίμων μέχρι την απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, προκειμένου οι πολυεθνικές των αγροεφοδίων και των τροφίμων να κυριαρχήσουν σε βάρος της τοπικής παραγωγής και οικονομίας.
Οι λόγοι για τους οποίους ανησυχούμε για την ΤΤΙΡ, είναι οι παρακάτω:

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Μουσική στον δρόμο

Μουσική στον δρόμο-Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων
Μουσική στον δρόμο
 • Σάββατο 25 Ιουνίου 2016, ώρα 7:30 μ.μ.
Μαθητική Συναυλία Μοντέρνου Τμήματος Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
Ροκ, ambient music, R&B.
Συμμετέχουν σπουδαστές των καθηγητών:
 • Δημήτρης Χελιώτης, Τάξη Ντραμς και Κρουστών
 • Θοδωρής Τσουμάνης, Τάξη Ηλεκτρικής Κιθάρας
 • Αντώνης Βικελής, Τάξη Ηλεκτρικού Μπάσου
 • Φλωρέττα Νίκα, Σχολή Μονωδίας
Αύλειος Χώρος Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δ. Χατζής»
 Αρχική

Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Εθνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Αλβανίας

Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Εθνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Αλβανίας
 • Παρασκευή 24 Ιουνίου
Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ
Ώρα έναρξης : 21.15
Είσοδος  ελεύθερη
Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Εθνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Αλβανίας
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Δημοκρατίας της Αλβανίας στα Ιωάννινα και αποτελεί προσφορά  της Αλβανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας με τον Δήμο Ιωαννιτών και το Πνευματικό του Κέντρο.
 • Η Ορχήστρα θα ερμηνεύσει έργα:
  Τσεσκ Ζαντέγια, Φέρντινα Ντέντα, Δημήτρη Μητρόπουλου, Μίκη Θεοδωράκη, Τζάκομο Πουτσίνι, Τζουζέπε Βέρντι, Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκυ και Φραντς Λέχαρ.
 • Διευθύνει ο αρχιμουσικός Γκρίντι Κράγια.
 •  
  Αρχική

Μουσική στον δρόμο-Ioannina School of Μusic

Μουσική στον δρόμο-Ioannina School of Μusic

 • Μουσική στον δρόμο
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016
ΜΙΧ. ΑΓΓΕΛΟΥ
Ροκ και τζαζ
Ώρα έναρξης: 8 μ.μ.
Ωδείο «Φίλιππος Νάκας»
Τμήμα Σύγχρονης Μουσικής
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗ
Ροκ και ποπ
Ώρα έναρξης: 7 μ.μ.
Ioannina Schoοl of Μusic
Σύνολο των σπουδαστών της Σχολής
 Αρχική

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Όχι στην ενοποίηση των Σχολικών Επιτροπών στο Δήμο της Αθήνας
Αθήνα 23/6/2016
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αθηναίων


 Όχι στην ενοποίηση των Σχολικών Επιτροπών στο Δήμο της Αθήνας

     Σε σαρωτικές αλλαγές ετοιμάζεται να προχωρήσει  η πλειοψηφία του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών επιτροπών. Όπως καταγγέλλουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. η δημοτική αρχή με επιστολή της Αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Αθηναίων προς τους Διευθυντές των σχολείων, ανακοινώνει  την ενοποίηση των 7 Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των 14 σχολικών επιτροπών του Δήμου Αθήνας.
     Με σαθρά επιχειρήματα – προσχήματα, στο όνομα της αποκέντρωσης, της αποτελεσματικής λειτουργίας και της διαφάνειας,  επιχειρείται η συγκέντρωση και η διαχείριση όλου του χρηματικού ποσού για την λειτουργία των 388 σχολείων του Δήμου Αθήνας σε δύο 15μελείς Σχολικές Επιτροπές (μία για την Π.Ε. και μία για την Δ.Ε.) κάτι που είναι βέβαιο πως θα λειτουργήσει στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην ισχνή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Καταγγέλλουμε την πρόθεση αυτή της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αθήνας.
     Στις νέες Σχολικές Επιτροπές περιορίζεται στο ελάχιστο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που είναι οι μόνοι γνώστες της σχολικής καθημερινότητας και των αναγκών των 54.565 μαθητών του Δήμου της Αθήνας ώστε να είναι εύκολο το έργο της συγκεντρωτικής διαχείρισης των εξαιρετικά μειωμένων κονδυλίων για τις σχολικές μονάδες. Έτσι η ήδη, από τον Καλλικράτη του 2011, υπάρχουσα σκληρή πραγματικότητα του καθεστώτος φτώχειας για τις σχολικές μονάδες θα γίνει ακόμα πιο σκληρή ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για οικονομικής λεηλασίας των σχολικών μονάδων.
    Ταυτόχρονα προτείνεται η κατάργηση όλων των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας της κάθε Δημοτικής Ενότητας και η αντικατάστασή τους από μία. Οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας είναι οι μοναδικές επιτροπές όπου συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σωματείων. Το γεγονός ότι είναι υπεύθυνες για την παραχώρηση των σχολικών χώρων δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς ως προς τις προθέσεις της πλειοψηφίας του Δήμου σε σχέση με  τους  φορείς (ΜΚΟ κλπ.) που θα χρησιμοποιήσουν τους χώρους των δημόσιων σχολείων για διάφορα προγράμματα όπου κυριαρχούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης μέσω κοινωφελών προγραμμάτων και η απλήρωτη εργασίας (βλέπε εθελοντισμός).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί  την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, τη δίκαιη κατανομή των πιστώσεων, την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων των ΔΕΠ και την επιστροφή της οικονομικής διαχείρισης των σχολείων στα δημοκρατικά συλλογικά όργανα που με τη συμμετοχή των αρμόδιων εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων των γονέων λειτουργούσαν και μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος των σχολείων και των μαθητών.

Από τη Δ.Ο.Ε.

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Μουσική στον δρόμο-Ωδείο «Φίλιππος Νάκας»

Μουσική στον δρόμο-Ωδείο «Φίλιππος Νάκας»
 • Μουσική στον δρόμο
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, ώρα 8 μ.μ.
ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΑ ΜΠΕΓΚΑ
Μπαρόκ
Ώρα έναρξης: 10 μ.μ.
Σερενάτα με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών
Μουσική διεύθυνση: Φοίβος Παπαδόπουλος
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
Ελληνική λαϊκή μουσική
Ώρα έναρξης: 7 μ.μ.
Moυσικό Εργαστήριο Ars Nova
ΜΙΧ. ΑΓΓΕΛΟΥ
Κλασική Μουσική
Ώρα έναρξης: 8 μ.μ.
Ωδείο «Φίλιππος Νάκας»
Σύνολο εγχόρδων
Μουσική διεύθυνση: Ιουλία Μάκου
 Αρχική

ΔΟΕ: ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΑΠΟΦΑΣΗ 85Ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Αθήνα 22/6/2016

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΑΠΟΦΑΣΗ 85Ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Π.Ε. από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσης της στάθηκε απέναντι στην εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής και παράνομης Υπουργικής Απόφασης για το νέο τύπο σχολείου καθώς και της παράνομης εγκυκλίου που υλοποιεί τους απαράδεκτους περιορισμούς φοίτησης στα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά.
Σήμερα, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ζητούν από τους Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να δηλώσουν ποια παιδιά πληρούν τις προϋποθέσεις φοίτησης στο ολοήμερο και ποια όχι (αλλά επιθυμούν τη φοίτηση).
Η 85η Γ.Σ. του κλάδου με ομόφωνη απόφασή της στη συνέχεια των αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί και καλύπτει τους Δ/ντές Σχολείων και τις Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων να δηλώσουν ότι όλα τα παιδιά για τα οποία έχουν κατατεθεί  αιτήσεις φοίτησης στο ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό πληρούν τις προϋποθέσεις.
Λέμε όχι στους παράνομους περιορισμούς φοίτησης στα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλούμε και τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα ΠΥΣΠΕ με τη στάση τους να μη νομιμοποιήσουν τον προσδιορισμό των οργανικών κενών με βάση την παράνομη Υ.Α. και τις εγκυκλίους υλοποίησής της.
Από την 85η Γ.Σ.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Βραδιά με την τάξη μπουζουκιού του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων

Βραδιά με την τάξη μπουζουκιού του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων

Μουσική στον δρόμο
 • Tετάρτη 22 Ιουνίου 2016, ώρα 8 μ.μ.
Βραδιά με την τάξη μπουζουκιού του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
Διδασκαλία: Ντίνος Μπουζάνης

Χώρος Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δ. Χατζής»
 Αρχική

Ύμνος στη φύση και τη ζωή - Σ. Δ. Ε. Ιωαννίνων

Ύμνος στη φύση και τη ζωή - Σ. Δ. Ε. Ιωαννίνων

 • Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, ώρα 7 μ.μ.
Ύμνος στη φύση και τη ζωή
Ημερίδα Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων

 • Ιδέα, κείμενα, επιλογή τραγουδιών, γενική επιμέλεια εκδήλωσης, σκηνοθεσία, σκηνογραφία και διδασκαλία χορών: Καίτη Σεντελέ
 • Υπεύθυνος ορχήστρας: Πέτρος Δεληγιάννης
Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη
Διοργάνωση: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
 Αρχική

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

20 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων καθιερώθηκε για πρώτη φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 4 Δεκεμβρίου του 2000 και πρωτογιορτάσθηκε στις 20 Ιουνίου 2001, με αφορμή τα 50 χρόνια από την υπογραφή της «Συνθήκης για το καθεστώς των προσφύγων».
Η Συνθήκη αυτή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη σύσταση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, η οποία ήταν επιφορτισμένη να βοηθήσει στη μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι εξαιτίας του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Στα 54 χρόνια της ύπαρξής της, η Ύπατη Αρμοστεία έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους και για τις προσπάθειές της αυτές έχει τιμηθεί δύο φορές με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους, εξαιτίας βάσιμου φόβου δίωξης, με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την εθνικότητά τους ή τη συμμετοχή τους σε μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα.
Σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία είναι ένας από τους κυριότερους ανθρωπιστικούς οργανισμούς στον κόσμο. Τα περισσότερα από 5.000 στελέχη της, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρούς κινδύνους κατά της προσωπικής τους ασφάλειας, βοηθούν πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους πουν συγκεντρώνουν την ιδιότητα του πρόσφυγα.
Τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού», τα κράτη - μέλη και η Ε.Ε. υιοθετούν ολοένα και αυστηρότερα μέτρα, τόσο ως προς τον χαρακτηρισμό των αιτούντων άσυλο ως προσφύγων, όσο και ως προς την όλη διαδικασία του ασύλου. Η αντίληψη που κυριαρχεί είναι ότι οι αιτούντες άσυλο δεν εγκαταλείπουν τη χώρα τους επειδή κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά για οικονομικούς λόγους.
Η Ελλάδα αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για τους πρόσφυγες. Δέχεται μικρό αριθμό αιτήσεων για άσυλο, αλλά είναι η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό αναγνώρισης προσφυγικού και ανθρωπιστικού καθεστώτος. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό αναγνώρισης κυμαίνεται περίπου στο 1% επί των αιτήσεων. Η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο διαμένουν για μεγάλο χρονικό στη χώρα μας, αφού η διαδικασία για τη χορήγηση ή όχι του προσφυγικού ή ανθρωπιστικού καθεστώτος είναι μακροχρόνια, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στην παρανομία χωρίς να διαφαίνεται η πολιτική βούληση για την αναγνώρισή τους και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-6-2016
   Αθήνα 18/6/2016
   Προς
  Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-6-2016

   Συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Παιδείας κ. Κατσαρό είχε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της κινητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας  που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.
   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε για μια ακόμη φορά τα επείγοντα ζητήματα αυτής της περιόδου και συγκεκριμένα:             
·         Την άμεση πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση και υποσχόταν ο Υπουργός μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα.
·         Του άμεσου μόνιμου διορισμού όλων των αναπληρωτών γενικής και ειδικής αγωγής.
·         Να μην υπάρξει καμία απόλυση αναπληρωτή, να μην βρεθεί κανείς εκπαιδευτικός στην ανεργία.
·         Να μην υπάρξει καμία παρακράτηση μισθού για τους αναπληρωτές.
·         Την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης για το φερόμενο ως «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».
·         Την απόσυρση της διάταξης που ψηφίστηκε για τα νηπιαγωγεία.
·         Την απόδοση των οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
·         Τον ακριβή προσδιορισμό του αριθμού των αναπληρωτών που θα προσληφθούν για το σχ. έτος 2016 – 2017 και την πρόσληψή τους σε μία φάση.

   Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν μας  ικανοποιούν σε καμία περίπτωση αλλά αντίθετα μεγαλώνουν το χάσμα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και Υπουργείο, αφού έγινε σαφές από την πλευρά του διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Παιδείας, ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση στην πολιτική ηγεσία να αποσύρει τις ρυθμίσεις που οδηγούν σε υποβάθμιση του δημόσιου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς, με αρπαγή μάλιστα του τελευταίου μισθού της χρονιάς, στην ανεργία. 

  Ειδικά για το θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, την παρακράτηση, δηλαδή, της μισθοδοσίας του Ιουνίου των αναπληρωτών συναδέλφων μας στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έπειτα από τις σχετικές οδηγίες που έλαβαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, η απάντηση ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και ότι το Υπουργείο Παιδείας καταβάλει προσπάθειες να αποτραπεί, δεν έχει να πει απολύτως τίποτα στους εκπαιδευτικούς που κινδυνεύουν να βρεθούν απλήρωτοι και αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας ταυτόχρονα. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε ότι μια τέτοια διαδικασία δεν είναι σύννομη (κάτι που ειπώθηκε και στη συζήτηση μεταξύ των νομικών υπηρεσιών Δ.Ο.Ε. και Υπουργείου), τόνισε, επίσης, ότι η μόνη λύση είναι η άμεση νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος και κατέθεσε και πρόταση για τον τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει.
   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε για μια ακόμη φορά σαφές ότι δεν αποδέχεται τις αντιεκπαιδευτικές και παράνομες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας.
   Η κυνική αναφορά εκ μέρους του Υπουργείου ότι οι αναπληρωτές που θα εργαστούν την επόμενη χρονιά θα είναι «περίπου» 20.000 τη στιγμή που τα κενά, με βάση τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου, αναμένεται να είναι περίπου 27.000 επιβεβαιώνει, δυστυχώς, τους φόβους που έχουμε εκφράσει ότι το ξεκίνημα της νέας χρονιάς θα είναι συνυφασμένο με τις απολύσεις χιλιάδων συναδέλφων μας.
   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα συνεχίσει να αναδεικνύει όλα τα παραπάνω ζητήματα και να παλεύει για την απόσυρση όλων των ρυθμίσεων (κάτι που θα αποτελέσει και κεντρικό αίτημα της 85ης Γ.Σ. του Κλάδου) με γνώμονα την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και του δικαιώματος στην εργασία όλων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό, δίχως επικίνδυνους μεταξύ τους διαχωρισμούς.    
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεσηκωνόμαστε και
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ  


Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.