Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


Από αύριο 1η Νοεμβρίου μέχρι και 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία από τις συνολικά 8.290 οι θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 , εκ των οποίων
 4.200 θέσεις για τα προπτυχιακά προγράμματα 3.500 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 210 για ΑΜΕΑ και 350 θέσεις αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ. Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες θέσεις φοιτητών κατανέμονται ανά πρόγραμμα σπουδών, ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εκπαίδευση Ενηλίκων 160
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 100
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 90
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 70
Σπουδές στην Εκπαίδευση 380
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 90
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διασφάλιση Ποιότητας 270
Διαχείριση Αποβλήτων 120
Διαχείριση Τεχνικών Έργων 190
Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος 45
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 60
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 120
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 150
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 90
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 100
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 60
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 90
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού 60
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 270
Διοίκηση Μονάδων Υγείας 210
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. 30
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 240
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 120
Τραπεζική 280
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 60
Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα 45
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:3.500

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 800
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 800
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 100
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορική 1000
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 500
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1000
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ: 4.200

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7.700
ΣΥΝ 210 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ


Από το ΒΗΜΑ, Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Ζητούμενο η ορθή διδασκαλία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010
Εκτύπωση Αποστολή με Email
Μικρό μέγεθος γραμματοσειράς Μεσαίο μέγεθος γραμματοσειράς Μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς
Προσθήκη στο Delicious Προσθήκη στο Facebook Προσθήκη στο Newsvine Bookmark
Η συζήτηση για τη σκοπιμότητα, ή μη, της διδασκαλίας της Ιστορίας μαρτυρεί, πιστεύω, μια γενικότερη βαθιά ασθένεια της ελληνικής κοινωνίας. Είναι θλιβερό ένα έθνος με τρισχιλιετείς τίτλους και εμπειρίες ιστορικές, σημαντικές και ποικίλες, μια χώρα κατάσπαρτη και μια πνευματική ζωή κατάφορτη από μαρτυρίες του λόγου και πολιτιστικά μνημεία, να στρέφει τα νώτα στο ένδοξο παρελθόν του, στο ίδιο που αναζητούν οι άλλοι στοιχεία θεμελιακά αυτής της ύπαρξής τους! Αραγε αμάθεια ή, έστω ολιγομάθεια, πλέγμα αυτοκαταστροφής, ηθελημένη συσκότιση της αλήθειας υπό το κράτος ακραίων πολιτικών και ιδεολογικών επιλογών παρωχημένων ήδη σε ευρύτερη παγκόσμια κλίμακα, τι θα ήταν δυνατό να χαρακτηρίσει την αποστροφή αυτή προς ό,τι μοναδικό έχει συντελεστεί;

Θα ήταν, νομίζω, περιττό να εκφράσω την αντίθεσή μου απέναντι στην πρωτοφανή ιδέα για την υποβάθμιση της διδασκαλίας της Ιστορίας. Οπωσδήποτε, είναι σκόπιμηθα έλεγα εκάστοτε και απαραίτητη - η προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων στις επιταγές των καιρών. Οι τελευταίες όμως αυτές είναι επιβεβλημένο να ανταποκρίνονται στις βαθύτερες ανάγκες και να μην ακολουθούν τα ρεύματα κάθε εποχής· κατά μείζονα λόγο, αν τα τελευταία αυτά υπαγορεύονται από ρευστές σκοπιμότητες. Είναι ειδικά αναγκαία η αναρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί, επιτέλους, εφικτή και η ορθή διδασκαλία της Ιστορίας, μέσω ευσύνοπτων εγχειριδίων τα οποία να παρέχουν την αναγκαία ουσιαστική γνώση. Συνιστά, εξάλλου, γενικότερο πόρισμα ότι η διαφορά μεταξύ επιστήμης και βλαπτικού ερασιτεχνισμού έγκειται στην ικανότητα διάκρισης του ουσιώδους από το επουσιώδες. Είναι όμως απαραίτητο να διατυπωθεί η τελική κρίση για τα εγχειρίδια, όχι από κοινωνικούς επιστήμονες αλλά από τους ίδιους τους ιστορικούς και, παράλληλα, να επιδιωχθεί η ορθολογική διαρρύθμιση της διδακτέας ύλης· προ ετών είχα, από κοινού με εκλεκτούς συναδέλφους, προτείνει, ως μέλος ειδικής επιτροπής του υπουργείου Παιδείας, την εμμονή στην ελληνική κυρίως ιστορία, μετά το Δημοτικό, στο Γυμνάσιο· την απόδοση όμως στο Λύκειο της προτεραιότητας στην παγκόσμια ιστορία με αναφορά και στην Ελλάδα, σε σχέση με τον διεθνή περίγυρο.

Επιβοηθητικά, τη φορά αυτή, προς την ίδια κατεύθυνση, θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν και συγκεκριμένοι θεσμικοί φορείς. Ανάμεσά τους, η ύπαρξη και η λειτουργία στα ελληνικά πανεπιστήμια ειδικού Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσφέρεται, όχι μόνο για να επιβεβαιώσει τη σκοπιμότητα αλλά και για να συμβάλει στην καλύτερη διδασκαλία της Ιστορίας. Η Ακαδημία Αθηνών, εξάλλου, εμμένοντας στην αυστηρά επιστημονική αποστολή της, συντελεί και στη διαφώτιση του ιστορικού παρελθόντος. Πρόσφατα, μάλιστα, μέσω της οργάνωσης επιστημονικών ημερίδων, στις οποίες συμμετέχουν τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της, τείνει ακριβώς να εξετάσει πολύπλευρα τη θέση, στη σημερινή εποχή, της διαχρονικής έννοιας και του περιεχομένου των κλασικών γραμμάτων, του νέου Ελληνισμού και της κυοφορούμενης Ευρώπης. Η υπεύθυνη πραγμάτευση αλλά και η συστηματική ενημέρωση πάνω στα θέματα αποτελεί απαράβλεπτη προϋπόθεση για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας από την πλευρά της πολιτείας.

Γενικώς η αναζήτηση και η προσέγγιση της επιστημονικής αλήθειας αποτελούν σταθερό γνώμονα τον οποίο είναι επιφορτισμένο να προστατεύει κάθε ευνομούμενο κράτος.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Βεβαίωση Πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε. Α' επίπεδο

Ανακοίνωση για τη διάθεση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης

Έχουν εκδοθεί οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση» (Ά επίπεδο - ΕΡΓΟ ΙΙ). Οι ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης είχαν πραγματοποιηθεί κατά τις εξής περιόδους:

§ 1η Περίοδος Πιστοποίησης από 27-1-2007 μέχρι 31-3-2007

§ 2η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-6-2007 μέχρι 15-7-2007

§ 3η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-2-2008 μέχρι 18-4-2008

§ 4η Περίοδος Πιστοποίησης από 12-5-2008 μέχρι 20-7-2008

§ 5η Περίοδος Πιστοποίησης από 18-8-2008 μέχρι 31-10-2008

Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης θα αποσταλούν, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προς διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών έχει αναρτηθεί κατάλογος στη θέση «Νέα-Ανακοινώσεις» στην ιστοσελίδα:

www.eye-ypepth.gr/epimorfosi

Στον εν λόγω κατάλογο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του, την περιοχή στην οποία θα αποσταλεί η Βεβαίωση Πιστοποίησής του.

Οι Βεβαιώσεις είναι μοναδικές και δεν επανεκδίδονται. Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα αποφασίσει για τον τρόπο διάθεσης των Βεβαιώσεων. Θα πρέπει, πάντως, να παραληφθούν ενυπόγραφα από τους δικαιούχους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και για αποφυγή συνωνυμίας θα σημειώνεται ο Αριθμός Ταυτότητας.

Τα πιθανά προβλήματα θα συλλέγονται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Βέτο δασκάλων - νηπιαγωγών για μείωση των αποδοχών τους

ΕΘΝΟΣ
Δημοσιευμένο Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010
Εκτύπωση

Βέτο δασκάλων - νηπιαγωγών για μείωση των αποδοχών τους

Συνάντηση με την υφυπουργό Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα μας και δεν μπορούν να αντέξουν πλέον καμία περικοπή στις αποδοχές τους, τόνισαν χθες δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, κατά τη διάρκεια συνάντησης για το θέμα του «νέου μισθολογίου».

Οι συνδικαλιστές της ΔΟΕ υποστήριξαν ότι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή στις αποδοχές των συναδέλφων τους, αλλά θα διεκδικήσουν αυξήσεις, μέσα από ένα πραγματικά ενιαίο και δίκαιο μισθολόγιο, με κατώτατο μισθό τα 1.400 ευρώ καθαρά στον νεοδιόριστο.

«Το 2006 δώσαμε αγώνα 42 ημερών με κυρίαρχο αίτημα μισθούς αξιοπρέπειας, τότε μας χορηγήθηκαν 105 ευρώ ως επίδομα. Πέρυσι τα χρήματα αυτά τα «έκοψε» ο υπουργός Οικονομικών στο όνομα του προγράμματος σταθερότητας» δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΟΕ Δ. Μπράτης, υπογραμμίζοντας ότι «ο κλάδος δεν είναι διατεθειμένος να δεχτεί άλλες περικοπές και προσδοκά ότι μέσα από ένα σύστημα δίκαιων αμοιβών στον δημόσιο τομέα θα υπάρξουν αυξήσεις».

Από την πλευρά της η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου παραδέχτηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι οικονομικά αδικημένοι και αμείβονται λιγότερο, ενώ έχουν και περισσότερες ευθύνες και περισσότερα προσόντα από πολλούς συναδέλφους τους δημοσίους υπαλλήλους, σημειώνοντας ότι «αυτή η αδικία πρέπει να αρθεί». Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου τόνισε, πάντως, στους δασκάλους ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν επιπλέον χρήματα, και γι’ αυτό θα γίνει σωστή αναδιάρθρωση των υπαρχόντων χρημάτων, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες.

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ

με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25-10-10 συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλη Κουλαϊδή), ύστερα από αίτημα της ΔΟΕ για το θέμα του «νέου μισθολογίου».

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ έθεσε, επίσης, και τα ζητήματα της επιχορήγησης των Σχολ.Επιτροπών, της πληρωμής των αναπληρωτών συναδέλφων μας μέσω ΕΣΠΑ, της εισαγωγικής επιμόρφωσης και των αποσπάσεων.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν:

1. Για το «νέο μισθολόγιο»: Η Υπουργός Παιδείας κ.Διαμαντοπούλου δήλωσε πως οι εκπαιδευτικοί είναι σαφώς αδικημένοι με το υπάρχον μισθολόγιο, δεν υπάρχει, όμως, δυνατότητα να δοθούν επιπλέον χρήματα, και γι αυτό θα γίνει σωστή αναδιάρθωση των υπαρχόντων χρημάτων, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες. Δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει συνάντηση της ΔΟΕ με τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη, για το θέμα, εντός των ημερών.

2. Για την πληρωμή των αναπληρωτών που προσελήφθησαν μέσω ΕΣΠΑ: Η Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε ότι, σύμφωνα με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στο Νόμο για τη Διά Βίου μάθηση, οι αναπληρωτές, που προσελήφθησαν μέσω ΕΣΠΑ έχουν τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και ίδια μοριοδότηση και προϋπηρεσία με τους υπόλοιπους αναπληρωτές.

Ο Γεν. Γραμματέας δήλωσε ότι γίνεται προσπάθεια να πληρωθούν όλοι μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη. Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα και η αμοιβή θα είναι ίδια με τους υπόλοιπους αναπληρωτές.

3. Επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές: Η Υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί στους Δήμους το ποσό των 30.000.000 € (Β' Δόση 2010) και είναι προς εκκαθάριση το ποσό των 40.000.000 €, ως Γ' δόση.

4. Εισαγωγική επιμόρφωση: Δεν δόθηκε καμιά ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα της εισαγωγικής επιμόρφωσης, που τέθηκαν από το Δ.Σ. της ΔΟΕ.

(αρ.πρωτ.1377/21-10-2010 έγγραφο ΔΟΕ)

5. Αποσπάσεις: Το Δ.Σ. της ΔΟΕ ζήτησε να εισαχθούν για συζήτηση στο ΚΥΣΠΕ όλες οι αιτήσεις εκ/κών Π.Ε. που ζητούν απόσπαση. Ο Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας επιφυλάχθηκε να απαντήσει.

6. Αποσπάσεις στα Παιδαγωγικά Τμήματα: Δεν ξεκκαθάρισε τις προθέσεις του Υπουργείου για το θέμα.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκτιμά ότι δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν. Για το λόγο αυτό θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη 27/10/2010 για να αποφασίσει το πρόγραμμα δράσης του κλάδου.

Την ίδια μέρα στις 12.00 θα γίνει κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στα γραφεία της ΔΟΕ.

Από τη ΔΟΕ

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια: Διαδικασία ψηφοφορίας-Αρμοδιότητες συμβουλίων (३ Νοέμβρη २०१० )

Δημήτρης Μπράτης

Δάσκαλος-Υπ.Αιρετός για το ΚΥΣΠΕ

με το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚ

http://users.sch.gr/mpratis

d.mpratis@gmail.com

24 Οκτώβρη 2010

Σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια: Διαδικασία ψηφοφορίας-Αρμοδιότητες συμβουλίων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι ,

Στις 3 του Νοέμβρη 2010 καλούμαστε να ψηφίσουμε για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ).

Η μαζική συμμετοχή μας σ΄ αυτές τις εκλογές θα δώσει στους αυριανούς αιρετούς μας τη δύναμη που χρειάζονται ώστε να μπορούν να αντιστέκονται σε κάθε αυθαιρεσία της διοίκησης και να χειρίζονται με σθένος και αποφασιστικότητα τα ζητήματα μας.

Θεώρησα χρήσιμο να σας ενημερώσω για τη διαδικασία της ψηφοφορίας και για τις αρμοδιότητες του κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 1/2003 - ΦΕΚ1/3-1-03 και άλλες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άδεια μιας μέρας (την ημέρα των εκλογών ) δικαιούνται , σύμφωνα με την Φ.350 /65 /110276/δ1 /8-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Δικαίωμα του εκλέγειν

· Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές.

· Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που έχουν προσληφθεί για ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ( πλήρους και μειωμένου ωραρίου ) καθώς και δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που έχουν προσληφθεί για υλοποίηση προγραμμάτων παράλληλης στήριξης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν (Φ.350/ 82 / 129515 /Δ1/15-10-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας )

· οι εκπαιδευτικοί της διάθεσης των ΠΥΣΔΕ που έχουν διατεθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν (Φ350/81.129513/Δ1/15-10-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας)

Που ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί

· Στην εφορευτική επιτροπή κάθε Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί (τακτικοί ή αναπληρωτές) που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση σε σχολεία της Διεύθυνσης ή των Γραφείων Εκπαίδευσης (σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δεύτερης Ευκαιρίας , ΣΜΕΑ κλπ.).

· Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός σχολικών μονάδων (Κ.Υ., Διδασκαλεία Εκπ/σης, Πανεπιστήμια, ΟΕΕΚ, Π.Ι., ΚΕΕ, ΚΔΑΥ κλπ.) καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό ( Αριθμ. 3389/4-11-2008 άποψη του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ), εγγράφονται στους καταλόγους εκλογέων της οργανικής τους θέσης και ψηφίζουν ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Οι απουσιάζοντες με άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν στην περιοχή της οργανικής τους θέσης.

· Εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, ψηφίζουν - όπως και στις αντίστοιχες αρχαιρεσίες του 2008 - στις Εφορευτικές Επιτροπές των περιοχών όπου υπηρετούν.

Διαδικασία Ψηφοφορίας

( Άρθρο 25 του Π.Δ. 1/2003 - ΦΕΚ1/3-1-03)


Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί μέχρι της 8ης μεταμεσημβρινής ώρας το αργότερο, εφόσον υπάρχουν εκλογείς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν.

Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τρεις δέσμες ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και, αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης, τοποθετεί:
α) ένα από τα λευκά ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου,
β) ένα από τα γαλάζια ψηφοδέλτια εντός γαλάζιου φακέλου,
γ) ένα από τα πράσινα ψηφοδέλτια εντός πράσινου φακέλου.
Στη συνέχεια σφραγίζει τους φακέλους και τους ρίπτει στην ψηφοδόχο.

Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού.
Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή την υπηρεσία όπου υπηρετούν.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψήφιων.

Αρμοδιότητες ΚΥΣΠΕ

(Άρθρο 17 του Π.Δ. 1/2003 - ΦΕΚ1/3-1-03)

Το ΚΥΣΠE έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά τακτικών ή αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρικών συμβουλίων.

Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προτείνει την μετάθεση δασκάλων από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και αντίστροφα.

Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό.

Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.

Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητά τους, από νομό σε άλλο νομό.

Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι.

Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΠΕ.

Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠYΣΠE.

Αρμοδιότητες ΑΠΥΣΠΕ

(Άρθρο 15 του Π.Δ. 1/2003 - ΦΕΚ1/3-1-03 )

Τα ΑΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

Προτείνουν τη μετάθεση των προϊσταμένων των γραφείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των διευθυντών των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά δημοτικά σχολεία.

Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συμβούλια.

Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.

Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυντών σχολείων, προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης.

Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΠΕ.

Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους.

Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκλησή τους.

Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές.

Αρμοδιότητες ΠΥΣΠΕ

(Άρθρο 11 του Π.Δ. 1/2003 - ΦΕΚ1/3-1-03 )

Τα ΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων.

Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταμένων για τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιλέγουν τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων.

Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προτείνουν τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

Γνωμοδοτούν για την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων κατά τις ισχύουσες διατάξεις στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Καταρτίζουν πίνακες προακτέων των εκπαιδευτικών.

Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων από άλλο ΠΥΣΠΕ, την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, καθώς επίσης και την μετάθεση για βελτίωση θέσης.

Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχομένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού.

Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά το άρθρο 6 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40Α΄).

Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης.

Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.

Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και προτείνουν την τοποθέτησή τους.

Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΠΕ ή του ΑΠΥΣΠΕ.

Δημήτρης Μπράτης