Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Η "νόσος" των εκπαιδευτικών

Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης –

Η "νόσος" των εκπαιδευτικών

11/09/2010

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των στρεσογόνων επαγγελμάτων. Οι δε εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ομάδα των επαγγελματιών που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο "σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης".

Έρευνες στην Αμερική και την Ευρώπη έχουν δείξει ότι από το σύνολο των εργαζομένων σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα, οι εκπαιδευτικοί πλήττονται ιδιαίτερα. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το 5 - 25% των εκπαιδευτικών υποφέρει από το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Στην Ελλάδα το 10% των εκπαιδευτικών βιώνει υψηλή συναισθηματική εξάντληση, το 15-17% μέτρια ως υψηλή αποπροσωποποίηση που εκδηλώνεται με τη δημιουργία απρόσωπων σχέσεων με τους μαθητές, και το 30-35% αισθάνεται ότι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό στη δουλειά του. Το Burnout δεν έχει φύλο και πλήττει εξίσου άντρες και γυναίκες. Οι ανύπαντροι, οι πρωτοδιόριστοι και οι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι αυτοί που απειλούνται περισσότερο από το Burnout.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ

ΤΟΥ "ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ"

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης στα πλαίσια του οποίου ο εκπαιδευτικός κατακλύζεται από συναισθήματα άγχους, χάνει το ενδιαφέρον του και τα όποια θετικά συναισθήματα έχει για τους μαθητές του, διαμορφώνει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξουθένωσης:

α) n συναισθηματική εξάντληση που εκδηλώνεται με μία συνεχή αίσθηση έντασης και ψυχικής κόπωσης,

β) n αποπροσωποποίηση που εκδηλώνεται με τη δημιουργία απρόσωπων σχέσεων με τους μαθητές και τους γονείς και

γ) n έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων που εκδηλώνεται με την μείωση της απόδοσης του.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ

Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν έχει αιφνίδια έναρξη, αντίθετα ακολουθεί τέσσερα διαδοχικά στάδια.:

α) το πρώτο στάδιο είναι αυτό του ενθουσιασμού. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός εισέρχεται στον εργασιακό χώρο με πολύ υψηλούς στόχους και μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του, τους μαθητές, τους συναδέρφους, τη διοίκηση.

β) στο δεύτερο στάδιο κυριαρχούν η αμφιβολία και η αδράνεια. Ο εκπαιδευτικός αμφιβάλει αν η εργασία του ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και στις βαθύτερες ανάγκες του. Αρχίζει να προβάλλει ζητήματα αμοιβών και ορών εργασίας, αρνούμενος να αναθεωρήσει τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες του.

γ) η απογοήτευση και η ματαίωση είναι το τρίτο στάδιο. Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται αν και πόσο αξίζει τον κόπο να διδάσκει κάτω από συνθήκες πίεσης άγχους και απογοήτεύσης και θεωρεί κάθε προσπάθεια μάταια..

δ) το τελευταίο στάδιο, είναι η απάθεια. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο, παίρνει τον μισθό του, αδιαφορώντας για κάθε εκπαιδευτική καινοτομία και για τις ανάγκες και τα προβλήματα των μαθητών.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ BURNOUT

Οι κεφαλαλγίες η υπερένταση οι γαστρεντερικές διαταραχές, οι διαταραχές διατροφής, οι μεταβολές του σωματικού βάρους, οι καρδιαγγειακές διαταραχές, η έντονη αίσθηση κόπωσης και αδυναμίας, οι διαταραχές στον ύπνο, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, καπνού, αλκοόλ, είναι ορισμένες ψυχοσωματικές αντιδράσεις.

Εκτός από τα οργανικά υπάρχουν και συμπτώματα. Σε γνωστικό επίπεδο ο εκπαιδευτικός πιστεύει ότι δεν είναι αποτελεσματικός, ότι δεν έχει θετική επιρροή στους μαθητές του, έχει αδυναμία συγκέντρωσης, ξεχνά εύκολα το ονόματα των μαθητών. Όσον αφορά τα συμπτώματα σε συναισθηματικό επίπεδο, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει έντονη αποθάρρυνση, αίσθημα ανεπάρκειας, ενοχών και αδικίας. Σε επίπεδο συμπεριφοράς ο εκπαιδευτικός συμπεριφέρεται με απρόσωπο και ψυχρό τρόπο, αποφεύγει να ενημερώνει τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών.

Οι οικογενειακές συγκρούσεις, οι εντάσεις στις σχέσεις με τους συναδέρφους, οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, η κοινωνική απόσυρση, η μειωμένη ερωτική - σεξουαλική διάθεση είναι συμπτώματα που εμφανίζονται σε κοινωνικό επίπεδο. Τα συμπτώματα αυτά δεν γίνονται αμέσως αντιληπτά παρά μόνο στα δύο τελευταία στάδια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Τα αίτια εμφάνισης, του συνδρόμου πρέπει να αναζητηθούν τόσο στη δομή και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στην προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού.

Οι στρεσογόνες συνθήκες εργασίας, η πολυετή εργασία των εκπαιδευτικών στην πρώτη γραμμή που πολλές φορές ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες ευκαιρίες για υπηρεσιακή εξέλιξη, η δυσκαμψία του εκπαιδευτικού συστήματος, η απουσία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η μείωση του δημόσίου κύρους των εκπαιδευτικών, η έλλειψη υποστήριξης, εποπτείας και συνεχούς εκπαίδευσης, η απουσία ίσων ευκαιριών, η κομματοποίηση και ο χαμηλός μισθός, είναι σοβαρές συνιστώσες του εκπαιδευτικού μας συστήματος που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του συνδρόμου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ BURNOUT

Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να διενεργήσει και να καταγράψει πανελλήνια και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όχι μόνο την έκταση και τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του συνδρόμου, αλλά και τις συνιστώσες εκείνες που μπορούν να προβλέψουν την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Επιπρόσθετα θα προτείναμε την, αναδόμηση του συστήματος, την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου, τη συνεχή επιμόρφωση τους, την καθιέρωση του θεσμού της εποπτείας σε επίπεδο σχολικής μονάδας, την παροχή ευκαιριών υπηρεσιακής εξέλιξης, και τέλος την εκπόνηση και χρησιμοποίησης ειδικών "εργαλείων" ελέγχου του συνδρόμου.

Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας οφείλει να καταβάλει προσπάθεια ελέγχου των παραμέτρων που προκαλούν επαγγελματικό άγχος, να αναγνωρίσει εγκαίρως τα συμπτώματα και να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς.

Άρθρο του ψυχίατρου Δρ. Αναστάσιου Πλατή
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα: Πρόοδος 26.05.07

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

2ο Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου 2010

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 25-9-2010

ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ.: 6932817359 ΠΡΟΣ

E-mail: stefsintos@sch.gr συναδέλφους μου, έδρες τους

2ο Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου 2010

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΘΕΜΑ 1ο «Προσλήψεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»


Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την Παρασκευή 24/9/2010 τις προσλήψεις 40 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 57 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2010-2011, στο πλαίσιο των Πράξεων Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Στην περιφέρεια Ηπείρου προσελήφθησαν οι παρακάτω συνάδελφοι:

ΑΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

55

ΚΕΡΑΜΑΡΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ 70

0

Γ

574

0

Α΄ Ιωαννίνων

59

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ 70

0

Γ

597

0

Α΄ Ιωαννίνων

169

ΣΑΡΧΟΣΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ 70

0

Γ

1092

0

Α΄ Ιωαννίνων

174

ΤΣΙΡΩΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ 70

0

Γ

1108

0

Α΄ Ιωαννίνων

197

ΤΑΣΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕ 70

0

Γ

1212

0

Α΄ Ιωαννίνων

277

ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ

ΧΑΡΙΣΗΣ

ΠΕ 70

0

Γ

1622

0

Α΄ Ιωαννίνων

278

ΧΡΟΥΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ 70

0

Γ

1623

0

Α΄ Ιωαννίνων

280

ΙΣΜΑΗΛ

ΙΣΜΑΗΛ

ΠΕ 70

0

Γ

1630

0

Α΄ Ιωαννίνων

57

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ 70

0

Γ

582

0

Θεσπρωτία

60

ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΠΕ 70

0

Γ

598

0

Θεσπρωτία

63

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ 70

0

Γ

615

0

Θεσπρωτία

66

ΤΣΕΚΜΕΡΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕ 70

0

Γ

620

0

Θεσπρωτία


ΜΗΤΣΗ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΕ 60

0

B

175

Α΄ Ιωαννίνων


ΔΟΥΒΛΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ 60

0

B

189

Γ΄ Ιωαννίνων


ΚΑΤΣΑΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ 60

0

B

36

Άρτα


ΤΖΙΡΑΚΗ

ΝΙΚΗ

ΠΕ 60

0

B

207

Θεσπρωτία


ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ 60

0

B

208

Θεσπρωτία


ΓΕΛΑΔΑΡΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ 60

0

B

209

Θεσπρωτία


ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ 60

0

B

211

ΘεσπρωτίαΘΕΜΑ 2Ο «Πρόσληψη αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής».

Χθες επίσης ανακοινώθηκαν τα ονόματα 526 δασκάλων και 335 νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής που διορίζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως αναπληρωτές. Στην περιφέρειά μας διορίστηκαν 49 συνάδελφοι,24 Δάσκαλοι και 25 Νηπιαγωγοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ν. Ιωαννίνων

Ν. Άρτας

Ν. Θεσπρωτίας

Ν. Πρέβεζας

Σύνολο

Δάσκαλοι

6

3

2

13

24

Νηπιαγωγοί

13

2

4

6

25

Σύνολο

19

5

6

19

49

ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

64

ΧΑΝΤΖΑΡΗ

ΕΡΙΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

0

Β

2342

0,133

Α΄ Ιωαννίνων

67

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ70

0

Β

2349

17,667

Α΄ Ιωαννίνων

169

ΣΚΑΓΙΑ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

440

0

Άρτα

342

ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΖΩΗ

ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

669

0

Άρτα

374

ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

720

0

Άρτα

145

ΤΣΙΑΒΑΛΙΑ

ΕΛΕΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

409

0

Γ΄ Ιωαννίνων

212

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

495

0

Γ΄ Ιωαννίνων

215

ΡΟΥΓΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

499

0

Δ΄ Ιωαννίνων

290

ΜΠΟΥΤΖΑ

ΖΩΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

596

0

Δ΄ Ιωαννίνων

203

ΠΙΛΑΡΙΝΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

482

0

Θεσπρωτία

217

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ70

0

Γ

501

0

Θεσπρωτία

232

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ

ΠΕ70

0

Γ

522

0

Πρέβεζα

286

ΜΠΑΚΟΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

592

0

Πρέβεζα

294

ΚΩΤΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

603

0

Πρέβεζα

299

ΚΟΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

608

0

Πρέβεζα

302

ΠΙΤΣΑ

ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

612

0

Πρέβεζα

310

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΣΜΑΣ

ΠΕ70

0

Γ

626

0

Πρέβεζα

317

ΒΑΡΖΩΚΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

636

0

Πρέβεζα

318

ΝΤΑΓΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

637

0

Πρέβεζα

320

ΚΡΗΤΟΥ

ΑΝΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

639

0

Πρέβεζα

322

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

641

0

Πρέβεζα

329

ΣΧΙΖΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ70

0

Γ

649

0

Πρέβεζα

343

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

670

0

Πρέβεζα

361

ΒΟΥΒΟΥΝΙΚΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

0

Γ

700

0

Πρέβεζα

21

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΓΕΝΑ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΥΑΓΓ

ΠΕ60

1

Β

946

39,38

Α΄ Ιωαννίνων

187

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1467

25,38

Α΄ Ιωαννίνων

191

ΣΙΑΤΟΥΦΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1471

25,34

Α΄ Ιωαννίνων

193

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1473

25,34

Α΄ Ιωαννίνων

270

ΜΠΑΛΑΛΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1561

24,71

Α΄ Ιωαννίνων

280

ΤΣΙΡΩΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1573

24,67

Α΄ Ιωαννίνων

283

ΓΚΙΟΥΡΑ

ΜΑΡΙΑ

ΒΟΓΔΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1576

24,67

Α΄ Ιωαννίνων

288

ΠΙΣΤΙΟΛΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΒΑΣΙΛ

ΠΕ60

1

Β

2575

19,367

Α΄ Ιωαννίνων

195

ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1475

25,295

Άρτα

297

ΚΙΤΣΑΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝΣΤ

ΠΕ60

1

Β

4741

4,867

Άρτα

129

ΤΣΑΚΙΡΗ

ΑΡΓΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1395

29,29

Β΄ Ιωαννίνων

292

ΚΟΥΦΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΙΩΑΝ

ΠΕ60

1

Β

3378

15,375

Β΄ Ιωαννίνων

189

ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1469

25,38

Γ΄ Ιωαννίνων

212

ΜΠΟΥΝΤΖΙΟΥΚΑ

ΜΑΡΙΑΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ60

0

Β

1495

25,17

Γ΄ Ιωαννίνων

294

ΜΕΓΑ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΚΩΝ

ΠΕ60

1

Β

4256

9,667

Δ΄ Ιωαννίνων

27

ΠΑΠΠΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕ60

1

Β

1143

36,477

Θεσπρωτία

296

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ

ΕΥΔΟΞΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ60

1

Β

4284

9,467

Θεσπρωτία

326

ΤΑΣΙΩΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1616

24,38

Θεσπρωτία

335

ΤΣΙΑΤΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1627

24,335

Θεσπρωτία

29

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1191

35,302

Πρέβεζα

240

ΚΩΣΤΑ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ60

0

Β

1526

24,965

Πρέβεζα

253

ΠΑΠΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1542

24,84

Πρέβεζα

303

ΤΣΙΡΚΑ

ΜΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1586

24,603

Πρέβεζα

321

ΒΙΤΚΑ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1609

24,46

Πρέβεζα

331

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΘΗΝΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕ60

0

Β

1623

24,34

Πρέβεζα

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010.

ΣΙΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ