Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

30-09-13 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΡΟΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 30-09-2013) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΣΕ Δ.Σ. ΜΕ Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 637 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 472 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 532 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 46 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προσλήψεις είναι σε αντικατάσταση των ονομάτων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr, με σχετικό Δελτίο Τύπου με ημ/νία 27-09-2013.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Εικαστικά και Θεατρική Αγωγή) και των Πολιτιστικών ομίλων δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 έως την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε αντίστοιχα: ΠΕ-08, ΠΕ-16.01, ΠΕ-18.41, ΠΕ-32.

30-09-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ

Δελτίο Τύπου
ypdvmth thumb other250 0Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι αποσπώμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν άμεσα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπάστηκαν, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν σε Σχολικές Μονάδες.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την απόφαση πατήστε εδώ.

30-09-13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη1Οκτωβρίου 2013 έως και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα των ονομάτων πατήστε εδώ.

30-09-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση καθώς και οι αποσπάσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΚΕΔΔΥ

Δελτίο Τύπου
ypdvmth thumb other250 0Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση καθώς και οι αποσπάσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΚΕΔΔΥ
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Α)από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με εξειδίκευση (Σχολεία Κωφών Βαρήκοων-Σχολεία Τυφλών) για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Β) από ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ για το σχολικό έτος 2013-2014.
Οι αποσπώμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ στα οποία αποσπάστηκαν, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την απόφαση "Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με εξειδίκευση" πατήστε εδώ.
Για την απόφαση "Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)" πατήστε εδώ.

30-09-13 Πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 01-10-2013έως και την Πέμπτη 03-10-2013.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Αφιέρωμα στον Ιταλικό Κινηματογράφο: από τον Ιταλικό νεορεαλισμό στον σύγχρονο ιταλικό κινηματογράφο

Αφιέρωμα στον Ιταλικό Κινηματογράφο:
από τον Ιταλικό νεορεαλισμό στον σύγχρονο ιταλικό κινηματογράφο

Ώρα προβολών: 8.30 μ. μ.
Πολιτιστικός Πολυχώρος
«Δημήτρης Χατζής»
Είσοδος Ελεύθερη
 
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου
Λουκίνο Βισκόντι: Ο Γατόπαρδος (Il Gattopardo), 1963, 187 λεπτά
ο ειδικός συνεργάτης του Πνευματικού Κέντρου, κύριος Παναγιώτης Κράββαρης, αναφέρει:

350.000 φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο σε μία δόση

Αιτία, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω επανελέγχων δικαιολογητικών και η ελλειψη υπαλλήλων που εκκαθαρίζουν τις δηλώσεις.
Του Προκόπη ΧατζηνικολάουΣτον «αέρα» βρίσκονται περίπου 400 εκατ. ευρώ εξαιτίας της καθυστέρησης εκκαθάρισης 350.000 φορολογικών δηλώσεων. Οι δηλώσεις αυτές θα ελεγχθούν από τις εφορίες της χώρας και όπως όλα δείχνουν, η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος το 2013 και μάλιστα σε μία δόση.Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να ελεγχθούν 350.000 και πλέον δηλώσεις (έλεγχος των δικαιολογητικών). Ωστόσο, η έλλειψη υπαλλήλων στις εφορίες, αλλά και το λανθασμένο ηλεκτρονικό μήνυμα καθυστερεί τον έλεγχο και κατ’ επέκταση την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
Μια βόλτα στις εφορίες των Αθηνών αρκεί για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του προβλήματος. Καροτσάκια σούπερ μάρκετ γεμάτα με φορολογικές δηλώσεις και εκατοντάδες φορολογούμενοι να περιμένουν στις ουρές για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και, δυστυχώς, οι περισσότεροι να φεύγουν άπραγοι και να χρειάζεται να επιστρέψουν με ολοκληρωμένο το φάκελό τους. Κι αυτό διότι στο ηλεκτρονικό μήνυμα, το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους 350.000 φορολογουμένους να προσκομίσουν μόνο τα δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα τη βεβαίωση αποδοχών, τις αποδείξεις κ.λπ. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομισθούν τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 (κατά περίπτωση). Αρκετοί από τους φορολογουμένους απέστειλαν ταχυδρομικά μόνο τα δικαιολογητικά τους. Αυτοί, όταν ξεκινήσει ο έλεγχος των στοιβαγμένων δηλώσεων, θα κληθούν από τις εφορίες σε εύλογο χρονικό διάστημα να προσκομίσουν και τις σχετικές δηλώσεις. Το περίεργο είναι ότι οι υπάλληλοι των εφοριών δεν έχουν πρόσβαση στις φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων.
Οσοι παρουσιάσθηκαν στις εφορίες και προσκόμισαν τα δικαιολογητικά αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν με τις δηλώσεις ανά χείρας, περιμένοντας εκ νέου στις ατελείωτες ουρές. Πάντως, στις περισσότερες εφορίες οι υπάλληλοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν τους φορολογουμένους. Τρέχουν από το ένα τμήμα στο άλλο για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν και δυστυχώς, μερικές φορές γίνονται... θηράματα μπροστά στους αγανακτισμένους φορολογουμένους που αναζητούν το δίκιο τους.
Εφοριακός υπάλληλος μεγάλης εφορίας των Αθηνών αναφέρει στην «Κ» ότι μετά το τέλος του ωραρίου τους καταγράφουν τις δηλώσεις που βρίσκονται στα καροτσάκια. Στη συνέχεια ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα. Και αυτό προκειμένου να γνωρίζει η κεντρική υπηρεσία ποιοι φορολογούμενοι δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει το άνοιγμα των δηλώσεων για να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά. Οσοι δεν έχουν προσκομίσει τα έντυπα θα καλούνται τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα να τα προσκομίσουν. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση κάποιοι θα πάρουν το εκκαθαριστικό σημείωμα τον Νοέμβριο και κάποιοι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο

Επεσαν 23% οι μισθοί από το 2010

Παρά τη μικρή άνοδο των ακαθάριστων ονομαστικών αμοιβών στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας στο β' τρίμηνο, το γενικό τους επίπεδο παραμένει 23% χαμηλότερο από τα κορυφαία επίπεδα που είχαν επιτευχθεί το α' τρίμηνο του 2010.
Φωτ.: Ορέστης Σεφέρογλου 
Πράγματι, σύμφωνα με τα επίσημα τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις ακαθάριστες αμοιβές (μισθούς, ημερομίσθια, επιμίσθια, έκτακτες αμοιβές κι αμοιβές χωρίς καταβολή εργασίας) το β' τρίμηνο του 2013 σημειώθηκε μία αύξηση 2,8% έναντι του α' τριμήνου. Ωστόσο, παρά την άνοδο αυτή, ο δείκτης μισθών παρέμεινε 23% χαμηλότερος από τα κορυφαία ιστορικά επίπεδα του α' τριμήνου του 2010.

  Φωτ.: Ορέστης Σεφέρογλου
Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την αισιόδοξη, εν τούτοις, εκτίμηση από ορισμένους κυβερνητικούς παράγοντες πως η αύξηση αυτή ίσως αποτελεί προάγγελο μιας προσεχούς ανάκαμψης της οικονομίας.
Να σημειωθεί πως το β' τρίμηνο οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση 7,5%, δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης (Ε.Ε. 27), όπου κατά μέσον όρο αυξήθηκαν 1%. Το β' τρίμηνο 2012 είχαν επίσης μειωθεί στην Ελλάδα 7,5% ετησίως έναντι αύξησης 2% στην Ε.Ε. 27. Φέτος, ωστόσο, σε άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες υποχώρησαν οι μισθοί το β' τρίμηνο με σημαντικότερη κάμψη -μετά την Ελλάδα- στη Σλοβενία (-5,9%) και στην Κύπρο (-4,6%).

Πρόταση των πρυτάνεων στον υπουργό Παιδείας για διάλογο

Πρόταση για άρση του αδιεξόδου που έχει σημειωθεί στην ανώτατη εκπαίδευση από το μέτρο της διαθεσιμότητας, κατέθεσαν οι πρυτάνεις προς το υπουργείο Παιδείας, μέσω συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν σήμερα, ζητώντας απαντήσεις σε πέντε συγκεκριμένα ερωτήματα.

«Προτείνουμε, το υπουργείο να αναστείλει την εφαρμογή της ΚΥΑ και στη συνέχεια να βρούμε μία κοινά αποδεκτή επιστημονική μεθοδολογία για την αξιολόγηση» τόνισε χαρακτηριστικά ο προεδρεύων της συνόδου των πρυτάνεων, Γ. Μυλόπουλος.

Ο κ. Μυλόπουλος έκανε γνωστό ότι οι πρυτάνεις θα καταθέσουν αύριο ή μεθαύριο προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα στο ΣτΕ. «Εμείς καταθέτουμε προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα, ο υπουργός έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά. Λύνονται, όμως, τα προβλήματα της Παιδείας στα δικαστήρια;» διερωτήθηκε.

«Προχωρήσαμε σε μία συμβολική αναστολή της λειτουργίας των ιδρυμάτων. Η δική μας επιδίωξη είναι τα πανεπιστήμια να παραμείνουν ανοικτά» υπογράμμισε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καλώντας το υπουργείο σε διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, οι διοικητικοί υπάλληλοι μπαίνουν στη τέταρτη εβδομάδα των κινητοποιήσεών τους με νέα πενθήμερη απεργία, ενώ οι καθηγητές προκήρυξαν απεργία για αύριο και μεθαύριο, 1 και 2 Οκτωβρίου.

Επίσης, οι πρυτάνεις τόνισαν ότι έχει ληφθεί μέριμνα για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών με την παράταση που έχει δοθεί από τα ιδρύματα.
( από αριστερά) Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παναγιωτάκης, ο πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Δημήτρης Αναγνωστόπουλος ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Μυλόπουλος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης και ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Κώστας Γάτσιος σε συνέντευξη Τύπου του προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ, Αθήνα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013. ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

30-09-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013-2014

β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Αναλγησία , απανθρωπιά και ανικανότηταΣυναδέλφισσες , συνάδελφοι
Η αναλγησία , η απανθρωπιά , η έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης και η ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Παιδείας ξεπέρασαν χθες κάθε όριο στην εξέταση των αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ   των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Π.Ε.
Με απόφαση του ίδιου του Υπουργού αποφασίστηκε να δοθούν αποσπάσεις, όχι με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά, αλλά μόνο από πλεονασματικές προς ελλειμματικές περιοχές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσπασθούν συνάδελφοι σε μια Δ/νση με λιγότερα μόρια επειδή προέρχονταν από πλεονασματική περιοχή, τη στιγμή που τη Διεύθυνση αυτή τη ζητούσαν άλλοι συνάδελφοι με πολύ περισσότερα μόρια, αλλά προέρχονταν από ελλειμματική περιοχή.
Επί δώδεκα ώρες χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορούσε ούτε η ίδια να βγάλει άκρη, με τις προϋποθέσεις που έθετε, προκειμένου να γίνουν οι αποσπάσεις. Τελικά κατέληξε στο να ικανοποιήσει μόνο 159 !!! αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων μας όλων των ειδικοτήτων και 69 στην Ειδική Αγωγή. Φυσικά, αν οι αποσπάσεις γίνονταν με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά που απέστειλαν οι Δ/νσεις Π.Ε. θα ικανοποιούνταν χιλιάδες αιτήσεις.
Το "έγκλημα" σε βάρος των συναδέλφων μας, που ζητούσαν απόσπαση, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, αφού το Υπουργείο αυτοδιαψεύστηκε με προσλήψεις αναπληρωτών σε περιοχές που πριν λίγο ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά και δεν ικανοποίησε καμιά απόσπαση. Πρακτικές πέρα και έξω από κάθε λογική.
Η στάση και οι αλχημείες της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Παιδείας έχουν πλημμυρίσει με οργή και αγανάκτηση χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Π.Ε., που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα (υγείας, οικογενειακά, οικονομικά) και βλέπουν τις οικογένειές τους και τις προσωπικές τους ζωές να διαλύονται.
Καλώ όλους τους συναδέλφους, των οποίων η αίτηση δεν ικανοποιήθηκε, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης και το Δ.Σ. της ΔΟΕ να παρέμβει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και να απαιτήσει την εξέταση των αιτήσεων απόσπασης όλων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά.

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Οι νέες προθεσμίες εγγραφών των πρωτοετών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Μετά την έγγραφη εντολή που  απέστειλε ο υπουργός Παιδείας προς τους Πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ να μεριμνήσουν άμεσα, στο πλαίσιο της  ευθύνης τους, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών, τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ,τα ακόλουθα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποφάσισαν  την παράταση της προθεσμίας εγγραφών ως εξής (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: Το esos στη στήλη αυτή θα δημοσιεύει συνεχώς όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα ΑΕΙ σχετικά με την παράταση εγγραφών):
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ με μοναδικό θέμα την  «Απόφαση   της Γ.Σ του Διοικητικού Προσωπικού για συνέχιση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων».
ΕΜΠ
Με πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποφασίστηκε:
-Να παραταθούν οι ημερομηνίες εγγραφής των πρωτοετών μέχρι 4 Οκτωβρίου.
 Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας των πρωτοετών να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, μπορούν να τα υποβάλουν στο Γραφείο του Πρύτανη, κτήριο διοίκησης, 2ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη, από τη Δευτέρα 30-9 , από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Στο  Πάντειο Πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών. 
Σημείωση:Οι φοιτητές που δεν ενεγράφησαν εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Tο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απεργεί την Δευτέρα 30/9/2013 και την Τρίτη 1/10/2013 και κατ' επέκταση κάποιες Γραμματείες των Τμημάτων δεν θα λειτουργούν επειδή οι διοικητικοί υπάλληλοι που τις στελεχώνουν θα συμμετέχουν στην απεργία. Συνιστάται, πριν την μετακίνησή σας, να έρθετε σε επικοινωνία με την αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που σας ενδιαφέρει ώστε να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία της.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφάσισε την παράταση των εγγραφών των  πρωτοετών φοιτητών μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφασίζει την παράταση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών. Η νέα προθεσμία θα ανακοινωθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Επίσης η Σύγκλητος αποφάσισε τη μετάθεση για 1 εβδομάδα της έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Νέα ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων η Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Οι εγγραφές των πρωτοετών παρατείνονται για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου , ανακοινώθηκε σήμερα από το Ιδρυμα.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι ημέρα έναρξης του χειμερινού εξαμήνου είναι η 7η Οκτωβρίου 2013 και ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σίτισης και στέγασης παλαιών και νέων φοιτητών έχει επίσης παραταθεί μέχρι την 4η Οκτωβρίου.
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
      Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, η προθεσμία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στα τμήματα του Ιδρύματός .
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Η προθεσμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα Τμήματα παρατείνεται μέχρι και την 04-10-2013 για την εξυπηρέτηση των φοιτητών λόγω της ιδιαιτερότητας της πολυνησιωτικότητας του Ιδρύματος.
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών κατά μία εβδομάδα δηλ έως τις 4 /10/2013.
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα
Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου
2013.
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ:
Το Συμβούλιο ΤΕΙ Αθήνας    λόγω των  επανειλημμένων απεργιακών κινητοποιήσεων ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:  
1.    Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας παρατείνονται έως και την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013.
 
2.    Παρατείνεται η προθεσμία ανανεώσεων εγγραφών για τους φοιτητές των λοιπών εξαμήνων έως και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013.  
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Η Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από απόφασή της για παράταση των εγγραφών στα Τμήματα του Ιδρύματος, ενημερώνει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές ότι μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής τους από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013.

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Στης κατάληψης τα θρανία

Του Πάσχου Μανδραβέλη
Έχει ένα δίκιο η ΟΛΜΕ όταν λέει ότι «τα σχολεία χρειάζονται εκπαιδευτικούς κι όχι εισαγγελείς, αστυνομικούς και αυτόκλητους “αγανακτισμένους πολίτες”», αλλά πού να βρουν τα παιδιά τους εκπαιδευτικούς, αφού μόλις άρχισε το σχολικό έτος, εκείνοι απεργούσαν; Και άντε τους βρίσκουν τους εκπαιδευτικούς. Τι θα μάθουν από αυτούς; Την τέχνη της παρανομίας, διά των καταλήψεων;
Να σημειώσουμε για όσους συνδικαλιστές δεν το γνωρίζουν, ότι το άρθρο 334 παρ. 3 του ποινικού κώδικα προβλέπει: «Οποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη θέληση της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, της οποίας τη θέλησή του δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο υπάλληλός της και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών».
Το βασικό πρόβλημα της Παιδείας είναι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των λειτουργών της. Αυτοί που δεν ντρέπονται να διδάσκουν το ψεύδος σε νέα παιδιά και στην ελληνική κοινωνία γράφοντας σε ανακοινώσεις ότι οι καταλήψεις νομιμοποιούνται επειδή «αρκετοί μαθητές του λυκείου ψηφίζουν και έχουν όλα τα δικαιώματα του Ελληνα πολίτη» Α, ναι; Τι ποσοστό των μαθητών λυκείου έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ψηφίζει; Και με τους μαθητές 12-15 χρόνων του γυμνασίου, που μαθαίνουν από τα τρυφερά τους χρόνια την παρανομία, τι θα γίνει; «Οι πραγματικοί δάσκαλοι που είναι φωτεινό ορόσημο», όπως γράφει η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, μπορούν μήπως να εξηγήσουν γιατί είναι αντιπαιδαγωγική η απόφαση κάποιων διευθυντών να μετακινήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς «από σχολεία που βρίσκονται σε κατάληψη σε άλλα γειτονικά, σε απογευματινή βάρδια»; Ας προσέξουμε τον βαθύτατο παραλογισμό που διδάσκεται η νέα γενιά: είναι αντιπαιδαγωγικό να γίνονται μαθήματα, ενώ είναι παιδαγωγικό να μη γίνονται!
Εχουν ξεφύγει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στη Σάμη της Κεφαλονιάς δικάζονται έξι εργαζόμενοι του δήμου για κάποια παραπτώματα. Η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης δεν συμπαρίσταται απλώς στους κατηγορουμένους. Προκήρυξε και «τρίωρη διευκολυντική (!) στάση εργασίας προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να παρευρεθούν στα δικαστήρια». Αυτούς τους δασκάλους έχουμε, αυτούς τους πολίτες έχουμε και θα έχουμε...

Πιέσεις για ψαλίδι σε εφάπαξ & επικουρικές

«Βόμβα» έτοιμη να εκραγεί είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, με την τρόικα να ζητά μέτρα για να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα». Η χθεσινή συνάντηση των δανειστών με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά, ενώ αναζητείται τρόπος να αντιμετωπιστεί το χρηματοδοτικό κενό.

Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά χθες η προγραμματισμένη συνάντηση τρόικας - υπ. Εργασίας. Οι δανειστές, πάντως, εμφανίζονται προβληματισμένοι για τα οικονομικά των Ταμείων
Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά χθες η προγραμματισμένη συνάντηση τρόικας - υπ. Εργασίας. Οι δανειστές, πάντως, εμφανίζονται προβληματισμένοι για τα οικονομικά των Ταμείων
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι για τα οικονομικά των ταμείων αλλά και για το ότι μια σειρά μνημονιακών μέτρων δεν έχουν εφαρμοστεί (π.χ. εισφορά στον τζίρο των επιχειρήσεων). Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας δίνονταν διαβεβαιώσεις πως η συνάντηση ακυρώθηκε επειδή είχαν κλείσει όλα τα θέματα στις επαφές με τα τεχνικά κλιμάκια.
Μεγάλο «αγκάθι» αποτελεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που πρέπει να εφαρμοστεί στα ταμεία από το 2014. Αυτό πρακτικά σημαίνει

Φόρος στα ανεντόπιστα χωράφια

Εως και διπλάσιο φόρο θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων εξαιτίας της προχειρότητας με την οποία αντιμετώπισε το υπουργείο Οικονομικών το σχεδιασμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων.
Παλιά έριχναν την πέτρα και καθόριζαν τα σύνορα στο χωράφι. Τώρα η πέτρα αυτή πέφτει στο κεφάλι του ιδιοκτήτη Παλιά έριχναν την πέτρα και καθόριζαν τα σύνορα στο χωράφι. Τώρα η πέτρα αυτή πέφτει στο κεφάλι του ιδιοκτήτη Οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα κενά που ανέδειξε ο νέος νόμος εξαιτίας των λαθών που εντοπίστηκαν στη βάση δεδομένων για την ακίνητη περιουσία, του υπουργείου Οικονομικών και ως εκ τούτου θα πληρώσουν ακριβά τις ελλείψεις και τα λάθη του κρατικού μηχανισμού.
Κατά την προετοιμασία του νέου φόρου, τόσο τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών όσο και τα στελέχη που όρισαν τα κόμματα της συγκυβέρνησης να συγκεντρώσουν τα στοιχεία και να σχεδιάσουν το νέο φόρο, αντιλήφθηκαν ότι η βάση δεδομένων του υπουργείου είναι διάτρητη.

Παληγιάννης Β. - Μπράτης Δ.: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 873 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα των ονομάτων πατήστε εδώ.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΟΕ: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 
Αρ. Πρωτ.217                       Αθήνα 27/9/2013
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Κοιν.
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Κύριε Υπουργέ
   Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, τόσο στις συναντήσεις που είχαμε όσο και με τα κείμενά μας, όπως πληροφορηθήκαμε από τους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ούτε και στη σημερινή συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθούν αιτήσεις απόσπασης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
   Θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι, στο όνομα των όποιων μετατάξεων που έφεραν αναστάτωση και αδικίες, αγνοούνται επιδεικτικά αιτήσεις που έχουν υποβάλει εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα υγείας καθώς και τεράστια οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.
   Σας καλούμε να δώσετε άμεσα εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να εξεταστούν οι αιτήσεις των συναδέλφων ώστε να αρθεί η πολύ μεγάλη αδικία που υφίστανται εδώ και δυο μήνες.
                    

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εφεδρεία στο δημόσιο

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η εφεδρεία στο δημόσιο τομέα, και συγκεκριμένα το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας για τους υπαλλήλους του αμιγούς δημόσιου τομέα που απασχολούνται καθαρά με σχέση Δημοσίου Δικαίου.
Όπως αναφέρεται, με την υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε αντισυνταγματική η πρώτη εφεδρεία στο δημόσιο τομέα που προβλέφθηκε το 2011 με το Μνημόνιο Ι (Ν. 4024/2011) και την υπουργική απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/56/ ΟΙΚ.1872/8.11.2011.
Ειδικότερα, οι δικαστές του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, έκριναν ότι η εφεδρεία αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος και στη συνταγματική αρχή τής ισότητας, ενώ μια δικαστής επιπρόσθετα έκρινε ότι αντίκειται και στη συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας.
Αναλυτικότερα, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι «δεν είναι συνταγματικά ανεκτή η πρόβλεψη στον νόμο της υποχρεωτικής, και χωρίς προηγούμενη κρίση του υπαλλήλου από υπηρεσιακό συμβούλιο, αποχωρήσεώς του» με μόνο κριτήριο τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, έστω και αν αυτός είναι μεγάλος, όπως είναι η 35ετής υπηρεσία.
Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης, αναφέρεται ότι «δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο θεμιτός σκοπός της αναδιοργανώσεως των δημοσίων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχειρίσεως της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης, να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής απομακρύνσεως υπαλλήλων από την υπηρεσία με βάση κριτήρια μη συνδεόμενα με τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της διοικήσεως, αλλά και με τα προσόντα, τις ικανότητες και την εν γένει υπηρεσιακή τους απόδοση και η κατάργηση των οργανικών θέσεων, τις οποίες κατείχαν οι αποκρινόμενοι, να επέρχεται ως αυτόθροη συνέπεια της απομακρύνσεως».
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η απομάκρυνση δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία χωρίς τις εγγυήσεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, δηλαδή χωρίς προηγούμενη κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι επιτρεπτή μόνο σε δύο περιπτώσεις: Η πρώτη είναι η παύση έπειτα από δικαστική απόφαση και η δεύτερη είναι η αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Κατόπιν αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματική την εφεδρεία του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, καθώς «η μεταβολή στο υπηρεσιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων που έχει ως συνέπειες στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, αφενός δεν βασίζεται σε προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών του κράτους και τη διοικητική αναδιοργάνωσή του κατ’ εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών με κριτήριο την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, η δε κατάργηση των νομοθετημένων οργανικών θέσεων δεν επέρχεται ως συνέπεια της αναδιαρθώσεως και αφετέρου δεν ανάγεται σε πάγια αλλαγή του γενικού καθεστώτος που διέπει τους όρους λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως με απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας».
Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έχουν προσφύγει η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζοντας ότι ο Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, κ.λπ.) όπως και η επίμαχη υπουργική απόφαση, είναι αντίθετη σε ένα πλέγμα διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ευρωπαϊκών οδηγιών).
Σημειώνεται, ότι ακολούθησε και δεύτερο σχέδιο εφεδρείας με το Μνημόνιο ΙΙ (Ν. 4038/2012).

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ο "Ταρτούφος" του Μολιέρου τη Δευτέρα 30-09-2013 στις 8:30΄ στην 'Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος" από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΠεδινήςΤην παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου παρουσιάζει τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πεδινής. Σκηνοθεσία: Χρήστος Χρήστου. Σκηνικά: Ιωάννα Κοσμά
Είσοδος ελεύθερη

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.215                       Αθήνα 26/9/2013
Προς
1.  Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ               
Στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την πολύπλευρη αντιμετώπιση του τεράστιου ζητήματος της παράνομης μετακίνησης εκπαιδευτικών ως πλεοναζόντων, με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) περί τοποθέτησης δασκάλων στα Ολοήμερα Σχολεία, αλλά και με τη διάλυση κάθε υποστηρικτικής δομής στην εκπαίδευση,
προχωρήσαμε σήμερα στην επίδοση εγγράφου εξώδικης διαμαρτυρίας
προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
                Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις, πέρα από τη συνδικαλιστική δράση, για την ανάδειξη των παράνομων ενεργειών της ηγεσίας της εκπαίδευσης και την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Αναβολή συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ για την Παρασκευή 27-9-2013 β΄ φάση αποσπάσεων Π.Ε. 60 , 70 - Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο ο Πρόεδρος του ΚΥΣΠΕ κ. Κουράκος Γεώργιος η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ αναβάλλεται για την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12.00.
Με ενημέρωσε, επίσης, ότι στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης θα συμπεριληφθούν και δύο από τα τρία θέματα που είχα ζητήσει με την επιστολή μου. Συγκεκριμένα :
 1. Επανεξέταση των αιτήσεων για απόσπαση (β’ φάση) των εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60.
 2. Εξέταση των αιτήσεων για απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
Για μία ακόμη φορά ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ να συμπεριληφθεί στα θέματα της Η.Δ. του Συμβουλίου και η εξέταση των αιτήσεων για απόσπαση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (α’ φάση).

Δημήτρης Μπράτης

12 μήνες με αναστολή στον υποψήφιο της Χρυσής Αυγής για επεισόδιο μέσα στο αστυνομικό τμήμα


Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2013

Συνέχεια είχε το περιστατικό με τις ζημιές σε κατάστημα στρατιωτικών ειδών, πρώην υποψηφίου της Χρυσής Αυγής.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για όσα συνέβησαν, έχει ως εξής:
Χθες, το απόγευμα στα Ιωάννινα, ομάδα διαδηλωτών αντιεξουσιαστικού χώρου, τριακοσίων περίπου ατόμων, πραγματοποίησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Κατά τη διάρκεια της πορείας, ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές σε κατάστημα ιδιοκτησίας 39χρονου ημεδαπού, με αποτέλεσμα να προκληθεί παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.
Από το χώρο του επεισοδίου, προσήχθησαν από τους αστυνομικούς συνολικά είκοσι (20) άτομα.
Την ώρα του περιστατικού βρισκόταν μέσα στο κατάστημα ο 39χρονος ιδιοκτήτης και όταν προσήλθε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων προκειμένου να αναγνωρίσει τους προσαχθέντες, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε τρεις νεαρές ημεδαπές, χτυπώντας αυτές στο πρόσωπο.
Ο 39χρονος ημεδαπός συνελήφθη για το αδίκημα της απρόκλητης σωματικής βλάβης ενώ υπέβαλλε έγκληση σε βάρος των τριών ημεδαπών για εξύβριση, οι οποίες και συνελήφθησαν.
Για όλες τις αστυνομικές ενέργειες και την εξέλιξη των περιστατικών ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Τελικά πριν από λίγη ώρα, επεβλήθη ποινή 12 μηνών με αναστολή στον 39χρονο, ενώ έξω από το δικαστήριο είχε συγκεντρωθεί ομάδα νέων του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Αλ. Τσίπρας: Μονόδρομος η ανατροπή της πολιτικής του μνημονίου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας δεσμεύθηκε να στηρίξει τα αιτήματα των δασκάλων, κατά τη σημερινή συνάντησή του με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, τονίζοντας ότι φέτος έχουμε τη χειρότερη σχολική χρονιά των τελευταίων 40 τουλάχιστον χρόνων.

Ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στα σχολεία και αυτό είναι αποτέλεσμα «μιας βάρβαρης πολιτικής, που, με στόχο τα λογιστικά πρωτογενή πλεονάσματα, δημιουργεί τεράστια κοινωνικά ελλείμματα».

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν δίκαια αιτήματα, είπε ο κ. Τσίπρας και αυτά, όπως τόνισε, δεν αφορούν στο ιερό τους δικαίωμα στην εργασία. Αφορούν στη δυνατότητα η χώρα να έχει σχολεία, πανεπιστήμια, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια που θα πηγαίνουν τα παιδιά να μορφώνονται. Άρα αφορά την ίδια την ύπαρξη και την προοπτική του λαού μας και της πατρίδας μας, τόνισε.

Για μάς, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι φανερό ότι η ανατροπή αυτής της πολιτικής του μνημονίου είναι μονόδρομος.


Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας (Δ) και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Χαράλαμπος Κόκκινος (Α) στη σημερινή συνάντηση του προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ με το προεδρείο της ΔΟΕ, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013. ΑΠΕ - ΜΠΕ/ΑΠΕ - ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με αφορμή ερωτήματα που ετέθησαν στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΑΙΘ, διευκρινίζεται ότι:
Με την με αριθμ. Φ.50/267/ 131333 /Γ1/17-09-2013 εγκύκλιο , δίνονται γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση και σύνταξη των Ωρολογίων Προγραμμάτων στα Ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
Στα Ολοήμερα δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.), το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Προγράμματος συντάσσεται μόνο με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ70, που υπηρετούν στο σχολείο καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Η με αριθμ. 125334/Γ1/09-09-2013 Υ.Α.,  η οποία δίνει οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση νηπίων και μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες, είναι σε ισχύ.
1.    Προκειμένου να αποφεύγεται η μετακίνηση νηπίων και μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες και σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, ο αριθμός των νηπίων στα νηπιαγωγεία και των μαθητών στα δημοτικά σχολεία δύναται να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό, όπως αυτή ορίζεται στις Φ3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/2006 τ. Β΄) και Φ3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/2006 τ. Β΄) Κ.Υ.Α.
2.    Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, τοποθετούνται για την έναρξη του σχολικού έτους, κατά προτεραιότητα, ως εξής:
-    Στο πρωϊνό πρόγραμμα ώστε να στελεχωθούν όλα τα πρωϊνά τμήματα.
-    Στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, πλην των Ε.Α.Ε.Π., ένας εκπαιδευτικός, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών και με αυτές των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
-    Στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ, θα λειτουργήσει ολοήμερο πρόγραμμα, με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ 70, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
    Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών των μικρότερων τάξεων όσον αφορά το ολοήμερο πρόγραμμα. Προηγείται η δημιουργία και λειτουργία ολοήμερου τμήματος για τους μαθητές των Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ τάξεων και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, δημιουργείται ολοήμερο τμήμα και για τις υπόλοιπες τάξεις. Την εποπτεία – εφημερία του ολοήμερου έχει εκπαιδευτικός που διδάσκει στο/στα ολοήμερο/α τμήμα/τα συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
3.    Σε ό,τι αφορά το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, αυτό τηρείται χωρίς παρέκκλιση από όλους τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων.
4.    Για τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, θα λειτουργήσουν αυτά τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Σχετικές οδηγίες θα ακολουθήσουν.
5.    Για τα θέματα που ρυθμίζουν τις υπερωρίες εκπαιδευτικών, ισχύουν όσα αναφέρονται στον Νόμο 1566/85 καθώς και στον Νόμο 4024/11.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Όπως ενημερώθηκα από το τμήμα Ειδικής Αγωγής οι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2013-14 , έχουν κατανεμηθεί, περίπου, ως εξής:
-1.450 για την Π.Ε. και 1550 για την Δ.Ε. για προσλήψεις σε Ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης -2.700 συνολικά για παράλληλη στήριξη( Π.Ε. και Δ.Ε.) , εκ των οποίων οι 2.300 θα είναι περίπου στην Π.Ε. Αυτό σημαίνει πως αρκετοί συνάδελφοι από αυτούς που είναι στους πίνακες Γενικής Αγωγής Π.Ε., περίπου 1.700, θα προσληφθούν στην παράλληλη στήριξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το αντίστοιχο "κουτάκι".
Το σύνολο δηλαδή των πιστώσεων είναι περίπου 5.700 , ενώ πέρυσι οι αντίστοιχες πιστώσεις ήταν 3.350. Όλες οι πιστώσεις είναι από το ΕΣΠΑ.
Δημήτρης Μπράτης

Εξέταση αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (α’ φάση), επανεξέταση αιτήσεων απόσπασης Π.Ε. 60, 70 (β’ φάση) και εξέταση αιτήσεων για απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Μπράτης Δημήτρης
Αιρετός των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στο ΚΥΣΠΕ
d.mpratis@gmail.com 
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884
fax: 2103246893


Αθήνα, 25/9/2013

Προς
Τον Πρόεδρο του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
κ. Κουράκο Γεώργιο
Κοιν:
1) Μέλη Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
2) Δ.Ο.Ε.
3) Εκπαιδευτικούς Π.Ε.


Θέμα: Εξέταση αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (α’ φάση), επανεξέταση αιτήσεων απόσπασης Π.Ε. 60, 70 (β’ φάση) και εξέταση αιτήσεων για απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Κύριε Πρόεδρε,
Όπως ενημερώθηκα από τη Γραμματεία του ΚΥΣΠΕ, αύριο Πέμπτη 26/9/2013 ώρα 12:00, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο  με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων :
α) Εξέταση των ενστάσεων επί των αποσπάσεων α’ φάσης
β) Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.8 του Ν.2690/1999 «…Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προς τούτο λαμβάνει υπόψη του και απόψεις που διατυπώνονται από μέλη του συλλογικού οργάνου», ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε. στο ΚΥΣΠΕ ζητώ να συμπεριληφθούν στα θέματα Η.Δ. και τα εξής :
 1. Εξέταση των αιτήσεων για απόσπαση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (α’ φάση)
 2. Επανεξέταση των αιτήσεων για απόσπαση (β’ φάση) των εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60.
 3. Εξέταση των αιτήσεων για απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
Εξυπακούεται ότι η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει με βάση τα πραγματικά κενά που έχουν αποστείλει, στο Υπουργείο Παιδείας, οι Διευθύνσεις Π.Ε.

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ

Δημήτρης Μπράτης

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Αποτυπώματα της ελληνικής κρίσης στην εκπαίδευση, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς

 Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Η απάντηση στο ερώτημα ακόμη και στον μη ειδικό, “ποια είναι τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στη σημερινή ελληνική καθημερινότητα;”, θα ήταν: οικονομική δυσπραγία, μνημόνιο, δημοσιονομικά μέτρα, στατιστικοί αριθμοί, ύφεση, είσπραξη φόρων, έλεγχοι, περικοπές, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, διαθεσιμότητα, μετακινήσεις, απολύσεις, ανεργία κ.ο.κ. Γνωρίσματα, δηλαδή, που είναι σαφώς τεχνοκρατικού και οικονομικού χαρακτήρα, αναμενόμενα σε μια χώρα που διολισθαίνει οικονομικά και προσπαθεί να ανακάμψει από την επαπειλούμενη κατάρρευση, η οποία, όμως, αφήνει τα ευδιάκριτα αποτυπώματά της και στη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος.
Ωστόσο, όλα αυτά αποκτούν το νόημά τους, αν τα συσχετίσει κανείς με τη συνολική λειτουργία της κοινωνίας και, επομένως, θελήσει να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό την επηρεάζουν. Διότι, από άποψη, τουλάχιστον, κοινωνιολογική, δεν αμφισβητείται η παραδοχή ότι τα συγκεκριμένα κοινωνικά γνωρίσματα επηρεάζουν, ενίοτε σε καταλυτικό βαθμό, τους θεσμούς, τη συνοχή και, γενικά, τη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος. Κατά συνέπεια, έχουν να κάνουν με την ίδια την υπόσταση και την επιβίωσή του.
Στην προκειμένη περίπτωση και πιο συγκεκριμένα, επηρέασαν και επηρεάζουν το θεσμό του σχολείου και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, γίνεται υπόμνηση της παραδοχής ότι το σχολείο ως κοινωνικό δημιούργημα αντανακλά τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης της ίδιας της κοινωνίας που το διαμόρφωσε από άποψη ιστορική, οικονομική, επιστημονική και πολιτισμική.
Ποιος, όμως, έχει τη βασική θεσμική ευθύνη να διαμορφώσει, να διατηρήσει ή να ενισχύσει και να αναδείξει έμπρακτα την παραδοχή ότι το σχολείο, ως θεσμός, αποτελεί κεφάλαιο οικονομικής, επιστημονικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας χώρας; Ασφαλώς η ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική. Αυτή πρέπει να σχεδιάσει, να οργανώσει, να χρηματοδοτήσει, να θεσπίσει και να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που θέτουν σε λειτουργία τον εκπαιδευτικό ρόλο του σχολείου και το οδηγούν στην επίτευξη των θεσμικών του στόχων. Αυτό σημαίνει πρακτικά για τα ελληνικά δεδομένα ότι οι ασκούντες την εκπαιδευτική πολιτική λαβαίνουν υπόψη τους και διαφυλάσσουν, παρά τις αντικειμενικά δυσμενείς συνθήκες, τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου. Δηλαδή, «προστατεύουν» θεσμικά τόσο τις ίδιες τις μαθησιακές και κοινωνικοποιητικές διαδικασίες του όσο και τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα που συμμετέχουν σ’ αυτές. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει την απουσία επιζήμιων συντεχνιακών παρεμβολών και υπερβολών που ενίοτε πλήττουν καίρια τη λειτουργία των θεσμών.
Πάντως, είναι βέβαιο ότι οι συγχωνεύσεις τμημάτων ή σχολικών μονάδων, οι μετακινήσεις και η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού, οι δραστικές οικονομικές περικοπές, οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών και, γενικά, οι συντελούμενες θεσμικές αλλαγές έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, το οποίο διαπερνά σε βάθος, τουλάχιστον, τη συναισθηματική και ψυχολογική διάθεση και κατάσταση των εκπαιδευτικών. Γνωστό είναι, επίσης, από άποψη ψυχολογική, ότι ο εκπαιδευτικός, πέραν των άλλων προϋποθέσεων, χρειάζεται ηθικά, θεσμικά και οικονομικά κίνητρα, καθώς και πολιτική και κοινωνική στήριξη και προοπτική, για να ενισχυθούν οι προσπάθειές του για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Με άλλα λόγια, πρέπει να βοηθηθεί θεσμικά στη διαμόρφωση ευνοϊκών εκπαιδευτικών συνθηκών, προκειμένου οι περισσότεροι σήμερα “ταλαιπωρημένοι” μαθητές του να βρεθούν κοντά στην επίτευξη των μαθησιακών και εκπαιδευτικών στόχων και, συνολικά, στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.
Ο εκπαιδευτικός σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί παιδαγωγικά όλες τις κοινωνικές και οικογενειακές δυσλειτουργίες που βιώνει σε καθημερινή βάση ο σημερινός μαθητής, οι συνέπειες των οποίων είναι δύσκολα διαχειρίσιμες, γιατί συνδέονται με στέρηση, παραβατικότητα και κοινωνική απόκλιση, και αρκετές απ’ αυτές απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση. Και πολλά από τα καθημερινά βιώματα του μαθητή, τον κοινωνικοποιούν, μένουν ανεξίτηλα και χαράζουν την πορεία διαμόρφωσης της συμπεριφοράς και, γενικά, της προσωπικότητάς του. Ωστόσο, ο ανήλικος μαθητής, που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της ταυτότητάς του, υπολείπεται των ώριμων πολιτών λόγω ανωριμότητας και, επομένως, στερείται των συναισθηματικών, νοητικών, πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων, για να διαχειριστεί ορθολογικά και αποτελεσματικά τα ποικίλα προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα που τον ταλανίζουν καθημερινά. Το γεγονός αυτό επιφορτίζει τον εκπαιδευτικό με επιπλέον παιδαγωγικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές ευθύνες να δείχνει κατανόηση, να συμπαρίσταται, να βοηθά και να επιλύει προβλήματα, με τα οποία ο ίδιος έρχεται, κατά κανόνα, για πρώτη φορά αντιμέτωπος.
Επομένως και συμπερασματικά, εφόσον αποδεχτούμε εμπράκτως, όπως αυτό έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, ότι το σχολείο και ο εκπαιδευτικός αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες κοινωνικής συνοχής και οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας χώρας, τότε θα πρέπει και από την πλευρά των ασκούντων την εκπαιδευτική πολιτική όχι μόνο να προστατευτούν ως σημαντικοί θεσμοί, αλλά και να ληφθούν εκείνα τα μέτρα που θα ενισχύσουν το θεσμικό ρόλο που τους έχει ανατεθεί από το ίδιο το κοινωνικό σύστημα. Με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι και οι εκπαιδευτικοί θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, πράγμα που η πλειονότητά τους το πράττει μέχρι σήμερα σε υψηλό βαθμό. Σε διαφορετική περίπτωση, διακυβεύεται η ίδια η υπόσταση, η επιβίωση και η προοπτική μιας χώρας. Κατά συνέπεια, στις προτεραιότητες της πολιτείας πρέπει να είναι η υπηρεσιακή ηρεμία των εκπαιδευτικών, απαλλαγμένη, κατά το δυνατόν, από ανασφάλειες και αβεβαιότητες, και η διαμόρφωση κινήτρων για περισσότερη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού.

Γυναίκες Δημιουργοί:Τραγούδια γραμμένα από Ελληνίδες δημιουργούς

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 μ. μ.
Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος(ΖΠΑ)
Είσοδος Ελεύθερη
Γυναίκες Δημιουργοί
Τραγούδια γραμμένα από Ελληνίδες δημιουργούς

 • Θέλμα Καραγιάννη (τραγούδι)
 • Νίκος Καρακαλπάκης (τραγούδι)
 • Γιώργος Τσοκάνης (πιάνο, πλήκτρα)
 • Αρετή Κοκκίνου (ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα, μαντολίνο)
Διοργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,   23-9-2013
Αρ. Πρωτ.: 14
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ : Μέλη Συλλόγου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Κυβέρνηση και Τροϊκανοί, επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη, αναποτελεσματική, αντεργατική και αντικοινωνική πολιτική, λες και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είναι οι ένοχοι και οι υπεύθυνοι της κρίσης. Πρέπει να καταλάβουν ότι πίσω από τους αριθμούς και τους δείκτες υπάρχουν άνθρωποι με δικαιώματα και απαιτήσεις που τσακίζονται καθημερινά. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με όλους τις εργαζόμενους, έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μάχες για να αποκρούσουν και να ακυρώσουν αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές!
Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε.
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
Τρίτη 24/9/2013 στις 11πμ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τετάρτη 25/9/2103 στις 11 πμ Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στα Λιθαρίτσια
Το Δ.Σ.