Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Οι αναπληρωτές αντιπροσωπεύουν κοντά στο 15% του εκπαιδευτικού προσωπικούΕκθεση ΟΟΣΑ
Στην Εκθεση του ΟΟΣΑ, «Εκπαίδευση για ένα Λαμπρό Μέλλον στην Ελλάδα» σημειώνονται τα εξής:
Το Υψηλό ποσοστό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω των πολλών μαζικών συνταξιοδοτήσεων των προηγούμενων χρόνων και της έλλειψης διορισμών σχολιάζει η έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας και το εκπαιδευτικό σύστημα.
Όπως φαίνεται στον πίνακα που παραθέτει στοιχεία για το 2016/17 οι αναπληρωτές αντιπροσωπεύουν κοντά στο 15% του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ειδικά στην Α/θμια εκπαίδευση και στον κλάδο των νηπιαγωγών αποτελούν το 18,2% ενώ στα δημοτικά οι αναπληρωτές είναι το 18,5% του συνόλου του διδακτικού προσωπικού. Η έκθεση σχολιάζει και το γεγονός ότι οι αναπληρωτές αποτελούν μεγάλο τμήμα του εκπαιδευτικού προσωπικού σε επαρχιακές περιοχές και ιδίως στα νησιά. Η ύπαρξη τόσο πολλών αναπληρωτών λειτουργεί αρνητικά από την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν επισφαλείς θέσεις δεν γνωρίζουν το σχολείο που θα βρίσκονται την επόμενη χρονιά ενώ δεν πληρώνονται το καλοκαίρι και ενδεχομένως να είναι απρόθυμοι να επενδύσουν στην περαιτέρω επαγγελματικής τους ανάπτυξη σημειώνεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ.

ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου