Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Έκθεση ΟΟΣΑ: Μέτριες οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα αλλά αφοσιωμένοι

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Η Ελλάδα διαθέτει ένα αφοσιωμένο σώμα εκπαιδευτικών με μέτριες επιδόσεις, τονίζει στην έκθεση του ο ΟΟΣΑ την οποία παρέλαβε σήμερα ο υπουργός   Κ. Γαβρόγλου σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Παιδείας και τονίζει:
  • Υπάρχει ανάγκη για ένα περιβάλλον εντός του οποίου μπορεί να βελτιώνεται το σχολείο.
  • Το περιβάλλον αυτό απαιτεί: βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης των εργαζομένων όσον αφορά την κατανομή τους, στήριξη των ατομικών και συλλογικών διαδικασιών  επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, συγκρότηση μιας στρατηγικής αξιολόγησης για τη λογοδοσία και τη βελτίωση των σχολείων.
  • Επιπλέον, αναγκαίοι όροι για την επιτυχία των στόχων αυτών είναι η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των σχολείων και των διευθυντών όπως επίσης έγκυρες και αξιόπιστες αξιολογήσεις των μαθητών.
Συστάσεις
Ειδικότερα ο ΟΟΣΑ κάνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το υπουργείο Παιδείας:
Η ανάλυση των πολιτικών και των πρακτικών εκπαιδευτικών συστημάτων με υψηλές επιδόσεις έδειξαν ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν οδηγό για τις κυβερνήσεις: να έχουν σαφείς στόχους, που είναι κατανοητές στο κοινό και να έχουν τη στήριξή του, να επενδύσουν στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, την πρόσληψη νέων και την ανάπτυξη εξαίρετων δασκάλων και στελεχών, να οικοδομήσουν δομές  και θεσμούς υποστήριξης και βελτίωσης της εκπαίδευσης, να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα αξιολόγησης παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και τους σκοπούς της λογοδοσίας και της βελτίωσης, να εστιάσουν στα επιτεύγματα του κάθε σχολείου χωριστά, να εστιάσουν δηλαδή στις μονάδες που η διδασκαλία και η μάθηση πραγματώνεται. Οι βελτιώσεις σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να επέλθουν με ισχυρή, συνεκτική και διαρκή πολιτική υποστήριξη και ηγεσία.
Η Ελλάδα έχει εισάγει ένα αριθμό μεταρρυθμίσεων οι οποίες αγγίζουν πολλές από τις σημαντικότερες πτυχές της εκπαίδευσης.  Ο ΟΟΣΑ συστήνει ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας και της ισότητας στο εκπαιδευτικό της σύστημα και στη μάθηση των μαθητών και των φοιτητών και προτείνει σειρά από μέτρα πολιτικής.
Η σύνδεση διακυβέρνησης και χρηματοδότησης να εστιάζει περισσότερο στο σχολείο
Ο εξορθολογισμός και η βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης της ελληνικής εκπαίδευσης είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία της εκπαίδευσης και των σχολείων. Για την ευημερία του κάθε σχολείου ξεχωριστά η διακυβέρνηση και χρηματοδότηση πρέπει να συνδέονται. Αυτό απαιτεί συγκρότηση ενός οράματος για την εκπαίδευση που θα είναι εξολοκλήρου προσανατολισμένο στο μέλλον, σαφή εικόνα για τους διαθέσιμους πόρους, ανάπτυξη και υποστήριξη των οργάνων που συγκροτούν το σχολείο, απόδοση στα σχολεία μιας διακριτής ταυτότητας και δικών τους δυνατοτήτων. Απαιτεί επίσης τη δημιουργία σώματος μόνιμων εκπαιδευτικών το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρών εκπαιδευτικών θεσμών και να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στους μαθητές τους.  
Στήριξη της μάθησης για όλους τους μαθητές
Η προσήλωση της Ελλάδας στην ισότητα μπορεί να εξισορροπηθεί ενισχύοντας τις προσπάθειες διατήρησης και βελτίωσης της ισότητας και της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και εστιάζοντας ταυτόχρονα στους λιγότερο ευνοημένους. Πιο συγκεκριμένα, οι υψηλότερες επιδόσεις όλων των μαθητών μπορούν να επιτευχθούν με την αύξηση των προσδοκιών, με την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος σε μελλοντικά επιτεύγματα μέσω της τρέχουσας μεταρρύθμισης των αναλυτικών προγραμμάτων, με τη μείωση του ειδικού βάρους των Πανελληνίων εξετάσεων και μέσω της επανεξέτασης των επιπτώσεων της παραπαιδείας στο δημόσιο σχολείο.
Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να συνεχίσει η χώρα να δίνει βάρος σε στοχευμένες  παρεμβάσεις στους μαθητές που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στα μη προνομιούχα σχολεία.
Στήριξη στη βελτίωση του σχολείου
Η Ελλάδα διαθέτει ένα αφοσιωμένο σώμα εκπαιδευτικών με μέτριες επιδόσεις. Υπάρχει ανάγκη για ένα περιβάλλον εντός του οποίου μπορεί να βελτιώνεται το σχολείο. Το περιβάλλον αυτό απαιτεί: βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης των εργαζομένων όσον αφορά την κατανομή τους, στήριξη των ατομικών και συλλογικών διαδικασιών  επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, συγκρότηση μιας στρατηγικής αξιολόγησης για τη λογοδοσία και τη βελτίωση των σχολείων. Επιπλέον, αναγκαίοι όροι για την επιτυχία των στόχων αυτών είναι η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των σχολείων και των διευθυντών όπως επίσης έγκυρες και αξιόπιστες αξιολογήσεις των μαθητών.
Διασφάλιση προϋποθέσεων για μια αποτελεσματική τριτοβάθμια εκπαίδευση
Οι Έλληνες απόφοιτοι ΑΕΙ έχουν υψηλά ποσοστά πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις στο γραμματισμό, τις μαθηματικές δεξιότητες και την επίλυση προβλημάτων σε σύγκριση με τους αποφοίτους άλλων χωρών που συμμετέχουν στη διεθνή έρευνα Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επενδύσει η χώρα στις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, και την επίτευξη υψηλής ποιότητας και επιδόσεων  στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μία πτυχή που μπορεί να τεθεί ως στόχος αφορά τη βελτίωση της διακυβέρνησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο ως σύνολο όσο και των επιμέρους θεσμών της. Χρειάζεται μία προοδευτική προσέγγιση μεγαλύτερης αυτονομίας των θεσμών, σύνδεσης του συστήματος χρηματοδότησης με την κυβερνητική στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και εξισορρόπηση της μεγαλύτερης αυτονομίας και της αύξησης της λογοδοσίας.  

Πως είδε  ο υπουργός παιδείας την έκθεση του ΟΟΣΑ

Ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου σχολιάζοντας την έκθεση του ΟΟΣΑ είπε τα εξής:
Ο ρόλος του σχολείου
Υπάρχουν νομίζουμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις και συγκλίσεις σε σχέση με την έκθεση του 2011. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο δικό μας σχολείο σε θέματα μόρφωσης, παρά σε θέματα δεξιοτήτων. Καταλαβαίνουμε το επιχείρημα: ένα σχολείο να είναι προσανατολισμένο στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά η δική μας λογική είναι η μόρφωση έρχεται πρώτη, είναι κυρίαρχη και ακολουθούν τη μόρφωση άλλα πράγματα, όπως είναι οι δεξιότητες και είναι και πολύ σημαντικό.
Αυτονομία της σχολικής μονάδας
Το δεύτερο. Η αυτονομία της σχολικής μονάδας και τα όρια αυτής της αυτονομίας. Η έκθεση του ΟΟΣΑ το 2011 με ένα τρόπο πραγματικά πρωτόγνωρο που ακόμη δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε είχε προτάσεις ως προς την αυτονομία που οδηγούσαν έως και την απόλυση και την πρόσληψη των εκπαιδευτικών από πλευράς των διευθυντών. Υπάρχουν κάποιες αναφορές και σε αυτήν, είναι κάτι το οποίο δεν δεχόμαστε και είναι κάτι που δεν δεχόμαστε όχι μόνο για νομικούς λόγους, αλλά για λόγους λειτουργίας των σχολείων, θεωρούμε ότι υπάρχει μια άλλη παράδοση σε αυτό.
Είμαστε  ένα σύστημα πάρα πολύ συγκεντρωτικό
Από την άλλη μεριά και θέλω να το τονίσω αυτό, είμαστε κι ένα σύστημα πάρα πολύ συγκεντρωτικό, εξαιρετικά συγκεντρωτικό και πρέπει να δώσουμε στα σχολεία μας στα Πανεπιστήμιά μας, στα ΤΕΙ μας ολοένα και μεγαλύτερο χώρο να μπορούν να αναπνέουν. Πάντα αυτά τα θέματα της αυτονομίας ξέρετε έχουν πολύ λεπτές ισορροπίες και νομίζουμε ότι έχουμε ανταλλάξει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες πάνω σε αυτό, που κι εμείς δεν πρέπει να είμαστε με τέτοια έμφαση σε θέματα πια όλα να ρυθμίζονται κεντρικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πάλι μια ισορροπία, δεν θέλω να επαναλάβω τον εαυτό μου.
Εποπτεία του κράτους
Και έρχομαι στο επόμενο κομμάτι που είναι η συγκεντρωτική δομή της ελληνικής νομοθεσίας. Νομίζουμε ότι οι προτάσεις που γίνονται από πλευράς του ΟΟΣΑ είναι σωστές, οι επισημάνσεις ότι έχουμε μια εξαιρετικά συγκεντρωτική μορφή. Άλλο είναι η εποπτεία του κράτους και άλλο είναι αυτές που γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα οι περισσότεροι που είστε εδώ, οι Υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να είναι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, η νομοθεσία που είναι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και αφαιρεί δυνατότητες πολλές φορές και αυτενέργειες πολλών στελεχών της εκπαίδευσης.
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών
Έρχομαι σε δυο από τα σημαντικότερα σημεία. Το θέμα της ανάγκης των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Θέλω να χαιρετίσω τις συζητήσεις που κάναμε με τον ΟΟΣΑ και τη δέσμευση του ΟΟΣΑ σε μια τέτοια προοπτική.
Διότι δεν μπορεί η υπάρχουσα κατάσταση να συνεχίσει με ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό αναπληρωτών καθηγητών να είναι στα σχολεία μας με συμβάσεις που είναι πραγματικά εξαιρετικά προβληματικές, με ανθρώπους που δίνουν όλο τους το είναι χρόνια για να στηρίξουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που νομίζω σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που ποσοστιαία να βασίζεται σε τόσο μεγάλο ποσοστό αναπληρωτών καθηγητών, με ένα πληθυσμό των μονίμων εκπαιδευτικών με πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας και τα λοιπά.
Η λύση σε αυτό είναι οι  μόνιμοι διορισμοί, ένας σημαντικός αριθμός. Έχουμε κάνει μια μελέτη γι' αυτό, προχωρήσουμε σε ένα σημαντικότατο αριθμό μόνιμων διορισμών.
Αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση
Και βεβαίως σε σχέση με αυτό είναι και το επόμενο αίτημα το οποίο αποτυπώνεται στην έκθεση και σε αυτό είχαμε πολύ δημιουργικές συζητήσεις: η αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση. Η αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση δεν είναι αυτοσκοπός, νομίζουμε ότι έχουμε πάρει τα απαραίτητα μαθήματα από την περίοδο πριν την κρίση, που από αυτό το Υπουργείο πέρασαν μυθώδη ποσά και κανείς ντρέπεται ακόμη και να κάνει έναν απολογισμό το που πήγαν αυτά. Δεν μιλάω σκανδαλολογικά, μιλάω πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά.
Νομίζουμε ότι έχουμε πάρει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε και τώρα πραγματικά με την ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ  γενναία αύξηση του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση. Ήδη αυτό το βλέπουμε στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  όπου φέτος αυξάνουμε 45% του προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων.
Η παραπαιδεία
Έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον ότι     η έκθεση εντοπίζει δύο  θετικά σημεία, δύο σημεία μ’ έναν τρόπο που μας βρίσκει σύμφωνους. Ν’ ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση: Επειδή αυτές οι εκθέσεις όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο για μας, διαβάζονται και πάρα πολύ από άλλες χώρες, από άλλους εκπαιδευτικούς, έχουν τη σημασία τους, η έκθεση καυτηριάζει θα έλεγα το θέμα της παραπαιδείας.
Θεωρεί ότι το θέμα της παραπαιδείας υπονομεύει τους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Δεν είναι θέμα φροντιστηρίων. Το έχω πει δημόσια, το ξαναλέω. Εδώ λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται και σε άλλες χώρες, ότι η παραπαιδεία έχει οδηγήσει στην ακύρωση των εκπαιδευτικών θεσμών.
Πανελλαδικές Εξετάσεις
Και βεβαίως μαζί μ’ αυτό έχει  ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, ακριβώς στη δική μας λογική ως προς τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πανεπιστήμια, όχι μόνο πώς επηρεάζουν μ’ αυτό τον εξαιρετικά αρνητικό τρόπο την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, αλλά ακόμη και για την αποτελεσματικότητα αυτών των εξετάσεων.
Η αξιολόγηση
Έρχομαι στο τελευταίο σημείο της έκθεσης που θα ήθελα να σχολιάσω  κι αυτό είναι το θέμα της αξιολόγησης. Είναι σαφές ότι έχουμε  διαφορές. Οι διαφορές μας και νομίζουμε για πρώτη φορά διατυπώνονται, υπάρχουν εκφράσεις που δείχνουν μια σύγκληση σ’ αυτό και το χαιρετίζουμε αυτό, είναι τί πρέπει να κάνουμε για να καθιερωθεί στη χώρα μας μια κουλτούρα αξιολόγησης η οποία να μην είναι τιμωρητική.
Εμείς έχουμε πει με κάθε τόνο ότι δε μπορεί η αξιολόγηση να έχει κανένα αποτέλεσμα, κανένα απολύτως αποτέλεσμα όσο είναι συνδεδεμένη με τιμωρητικές διαδικασίες. Αυτά που έγιναν παλαιότερα, ότι «αξιολογήστε ώστε να διώξετε το τόσο τοις εκατό των εργαζομένων», μας είναι απολύτως ξένα, μας είναι απολύτως εχθρικά.
Αυτοαξιολόγηση
Και χαιρόμαστε στην κουβέντα που κάνα με τον ΟΟΣΑ, ότι σε αυτό  το θέμα, υπάρχει μια ριζική αλλαγή, μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή σε σχέση με το τί υπήρχε στην έκθεση του 2011. Γι’ αυτό κι εμείς ενισχύουμε ήδη πολύ πριν το τελικό κείμενο της έκθεσης την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, την ανάδραση ανάμεσα στα σχολεία και τους θεσμούς που θα έχουν την ευθύνη της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.
Ο νόμος για τις Δομές Εκπαίδευσης
Δεν υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση ως προς τους εργαζομένους, αλλά ο στόχος είναι να συμφωνήσουμε όλες και όλοι για διαδικασίες βελτίωσης, του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Καταθέτουμε όπως ξέρετε ένα νόμο, ένα νομοσχέδιο σε λίγες μέρες, είναι ένα νομοσχέδιο που θα φέρει εξαιρετικά σημαντικές και θετικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και είναι ένας νόμος που θα πρέπει όλοι να τον υποστηρίξουμε, ακριβώς γιατί στην ουσία αυτού του νόμου υπάρχει αυτή η αγωνία για τη βελτίωση της  εκπαίδευσης χωρίς εκείνες τις διαδικασίες που τινάζουν στον αέρα μια τέτοια κουλτούρα.
Με ποιο ηθικό δικαίωμα μια πολιτεία πρέπει να αξιολογεί εκπαιδευτικούς
Κι ένα τελευταίο θέμα σε σχέση με την αξιολόγηση:  Καμία δημοκρατική πολιτεία, καμία, δεν έχει το δικαίωμα να ζητά αξιολόγηση εκπαιδευτικών όταν η ίδια η πολιτεία δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι  στους εκπαιδευτικούς. Με ποιο ηθικό δικαίωμα μια πολιτεία πρέπει να αξιολογεί εκπαιδευτικούς όπως μας ζητείται συνέχεια, όταν η ίδια η πολιτεία δεν έχει φροντίσει  για ένα σύνολο καταστάσεων για τα σχολεία μας, για τους εκπαιδευτικούς μας κτλ.;
Μην πάμε λοιπόν στο ποιοι είναι  υπέρ της αξιολόγησης και ποιοι είναι κατά της αξιολόγησης. Να πάμε όλοι για να δούμε με ποιους τρόπους, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα γίνει μία αποτίμηση αυτού που γίνεται στα σχολειά μας, των πολύ καλών πραγμάτων που γίνονται στα σχολειά μας, που η κοινωνία δεν τα ξέρει και πού μπορούν να βελτιωθούν.
Αυτό δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με λογικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.  Αν με ρωτούσατε τί θα έλεγα, πώς χαρακτηρίζει τη σχέση μας με τον ΟΟΣΑ τα τελευταία δυόμιση χρόνια όπως σας είπα, από το 2016 όπου έχουμε  την πιο συστηματική εμπλοκή στις συζητήσεις μας, είναι  όταν αρχίσαμε υπήρχαν πάρα πολλές αποκλίσεις και ελάχιστες συγκλήσεις.
Συγκλήσεις
Τώρα, έχουμε πολλές συγκλήσεις και παραμένουν και ορισμένες αποκλίσεις. Αυτά είναι καλά πράγματα. Είναι καλά πράγματα διότι οι αποκλίσεις σημαίνει ότι ζούμε με τις διαφορές μας, αλλά ότι συνεννοούμαστε κιόλας. Και αλίμονο αν η Ελλάδα, ένα κράτος μέλος του ΟΟΣΑ δε μπορούσε να συνεννοηθεί με τον ΟΟΣΑ.

Ο   κ.Van Driessche ο οποίος είναι επικεφαλής του Athens Office, Structural Reform Support Service , είπε τα εξής:
 Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κα Ramos, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και θα μιλήσω εκ μέρους της Τεχνικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ως Υπηρεσία των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.
Αλλά προτού μιλήσω γι’ αυτό το θέμα, να πω δυο  λόγια ευχαριστίας. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό Παιδείας που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ στον ΟΟΣΑ, που  παρέδωσε μια καταπληκτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος υπογραμμίζοντας τα σημαντικά  ζητήματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες μαθητές θα πρέπει να μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις  του νέου αιώνα μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, τον ΟΟΣΑ, το Υπουργείο και τους συναδέλφους μου.
Να επανέλθω στις Τεχνικές Υπηρεσίες.  Η SRSS βασικά γεννηθήκαμε πριν από τρία χρόνια, στα μέσα του  2015. Εν τω μεταξύ έχουμε αναπτυχθεί περισσότερο και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε περίπου 25 ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε 500 projects και στην Ελλάδα  αλλά και σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό το πρόγραμμα είναι μόνο ένα από τα προγράμματα  που εμείς ως Τεχνική Υπηρεσία συνεργαζόμαστε με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Έχουμε κι άλλα προγράμματα,  άλλα projects είναι η αναβάθμιση  της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και η ενδυνάμωση της αποτελεσματικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στα ελληνικά σχολεία.  Αυτή ουσιαστικά είναι και μία από τις προτάσεις που βγαίνει από την έκθεση του ΟΟΣΑ, για μάθηση δηλαδή η οποία θα έχει σχέση με την Πληροφορική και με τις ψηφιακές δεξιότητες.
Η φιλοσοφία  μας ουσιαστικά  γίνεται μόνο μετά από  αίτημα των κρατών μελών, να προσπαθήσουμε δηλαδή να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.  Σε πάρα πολλούς τομείς εργαζόμαστε, η εκπαίδευση είναι ένας απ’ αυτούς τους κλάδους, ένας απ’ αυτούς τους τομείς. Δεν κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη ποιότητα, τους καλύτερους παρόχους.
Και σ’ αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη εδώ, ο καλύτερος πάροχος ήταν ο ΟΟΣΑ και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που συνεργάστηκε μαζί μας. Να δούμε λοιπόν αυτή την έκθεση. Αυτή η έκθεση συνάγει πολλά σημαντικά  συμπεράσματα μας λέει ότι η εκπαίδευση και η υψηλά ποιοτική εκπαίδευση είναι προτεραιότητα της ελληνικής κοινωνίας συνολικά και ότι η μάθηση, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, μπορούν να συνδυαστούν για καλύτερες δουλειές,  για μεγαλύτερη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για καλύτερη αντιμετώπιση  των προκλήσεων.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν  τα μεγάλα ποσοστά ανεργία αυτό θα μπορούσε ν’ αποτελέσει τροφή για σκέψη. Βλέπετε ότι μεταξύ των δεξιοτήτων των μαθητών και των δεξιοτήτων που απαιτούν οι εργοδότες, δε συνάδουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι  πρέπει να γίνουν ίσως κάποιες διαφοροποιήσεις εκεί και να δημιουργηθεί ένας καινούργιος σχεδιασμός.
Όπως διαβάσαμε στην έκθεση, είναι πάρα πολύ  σημαντικό να εμπλέξουμε όλες αυτές τις δράσεις σε μια ξεκάθαρα προσδιορισμένη και δημιουργημένη εκπαίδευση η οποία θα εστιάσει κυρίως στους μαθητές και στη μάθησή τους. Είναι σημαντικό αυτό το όραμα, να συζητηθεί με όλους τους διαθέσιμους παίκτες, δηλαδή την πολιτική ηγεσία, τη Διοίκηση, τους καθηγητές, τους δασκάλους, τα σχολειά αυτά καθαρά, ούτως ώστε  να υπάρχει μια ευρεία κατανόηση, συναίνεση αλλά και ιδιοκτησία του οράματος για το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος εδώ στην Ελλάδα.
Κι αυτή η έκθεση σήμερα, είναι το πρώτο βήμα προς  αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρόκειται  να επαναλάβω τις προτάσεις της έκθεσης μιας και η προηγούμενη ομιλήτρια το έκανε εις βάρος. Απλά θα ήθελα να δώσω έμφαση στο ποια είναι τα επόμενα βήματα.
Τα επόμενα βήματα μετά από  τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης είναι ότι οι αρχές πρέπει να εκμεταλλευτούν. Να εκμεταλλευτούν τη δουλειά που έγινε και αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στην έκθεση, τις προτάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες, θα πρέπει να ερμηνευτούν και να μετασχηματιστούν σε ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη, που θα οδηγήσει στο μέλλον.
Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και σχέδια δράσης τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν, αλλά όπως ανέφερα και προηγούμενα το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια προσέγγιση συναίνεσης όπου όλοι οι παίκτες που εμπλέκονται, κατανοούν και συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και όπως ανέφερε και ο Υπουργός προφανώς υπάρχουν αποκλίσεις και συγκλίσεις, αλλά αυτές είναι μέρος του παιχνιδιού, φίλες και φίλοι.
Η Υπηρεσία Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναπτύξει μεγάλη δεξιότητα λόγω των project που έχει αναλάβει σε πολλές χώρες και ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αειφόρα ανάπτυξη και σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε επιπλέον βοήθεια στις ελληνικές Αρχές για την υλοποίηση κάποιων από αυτών των προτάσεων της έκθεσης του ΟΟΣΑ.
Αλλά αυτό πάντοτε γίνεται όπως ανέφερα και στην αρχή μετά από αίτημα των Αρχών της κάθε χώρας.
Αυτή η έκθεση είναι ένα σημαντικό βήμα για μια ολιστική προσέγγιση κατανόησης και βελτίωσης της ποιότητας και της ισονομίας που θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι ένα κάλεσμα για ανάληψη δράσης απ' όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός, θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ελλάδα.
Για άλλη μια φορά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Υπουργό, στο Υπουργείο, στον ΟΟΣΑ για την εξαιρετική δουλειά που παρουσίασε και φυσικά σε όλους εσάς που  μοιράζεστε αυτές τις στιγμές μαζί μας σήμερα το πρωί και για την εκκίνηση της μεταρρύθμισης στο εκπαιδευτικό σύστημα.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΗΓΗ: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου