Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Τη Δευτέρα13 Μαΐου συνεδριάζει το K.Υ.Σ.Π.Ε.


Τη Δευτέρα13 Μαΐου συνεδριάζει το K.Υ.Σ.Π.Ε.  με θέματα ημερήσιας διάταξης:   
                         
1.«Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή .»

2.«Εξέταση αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .».

                3.«Εξέταση θεμάτων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2019-2020 (ενστάσεις, διορθώσεις, ανακλήσεις  κλπ)              
              4. «Εξέταση ενστάσεων επί  μη αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Π.Ε για μετάταξη  μέσω ΕΣΚ .».
             5. «Εξέταση αίτησης  αποδέσμευσης εκπαιδευτικού Π.Ε για απόσπαση μέσω ΕΣΚ».
              6.  «Εξέταση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Π.Ε για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις για λόγους υγείας .».
              7.«Εξέταση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάταξη σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ .».
               8. «Εξέταση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Π.Ε για μετάταξη στη Δ.Ε, σε θέσεις ΕΕΠ   δομών Ειδικής Αγωγής  .».
              9.«Εξέταση αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου