Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης 
                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

-------

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΗΠΕΙΡΟΥΔ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων, καλεί τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ν. Ιωαννίνων, να προσέλθουν στα Γραφεία της Διεύθυνσης για να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 15:00.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Ιωαννίνων ή επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που επιθυμούν συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
Ιωάννινα, 1-9-2011
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου