Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Εκδήλωση για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στι; 10:00 πμ στο Δ. Χατζής από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου