Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, μειώθηκαν μισθοί και ωράριο


Αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, μειώθηκαν μισθοί και ωράριο

Ενας στους δύο νέους εργαζομένους προσλαμβάνεται με μισθό... πείνας κάτω των 600 ευρώ. Την ίδια στιγμή, ένας στους τέσσερις αναγκάζεται να προσληφθεί με ευέλικτες μορφές εργασίας και μισθό κάτω των 500 ευρώ.

Οι θέσεις μπορεί να αυξάνονται, οι δουλειές ωστόσο ανταποκρίνονται συχνά σε υποαπασχολούμενους και υποαμειβόμενους νέους εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των επιχειρήσεων καταγράφει ανοδική τροχιά, κάτι όμως που οφείλεται κατά συντριπτικό λόγο στη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων με 1 έως 10 εργαζομένους.
Την εικόνα αυτή καταγράφει η ειδική έκθεση του συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας, μετά την ετήσια κατάθεση των καταστάσεων προσωπικού από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Το σύστημα κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση των θέσεων εργασίας το 2016 έναντι του 2015 κατά 82.679 θέσεις, που ποσοστιαία μεταφράζεται σε αύξηση 5,10% (οι 1,619 εκατομμύρια μισθωτοί του 2016 έγιναν 1,702 εκατομμύρια το 2017). Το 25% των νέων αυτών θέσεων εργασίας, δηλαδή οι 19.019, αντιστοιχούν σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση με μισθούς κάτω των 500 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι να αυξηθούν κατά 5,23% και να φτάσουν τους 382.729 έναντι 363.710. Συνολικά, οι εργαζόμενοι με ευέλικτες μορφές εργασίας ανήλθαν πέρυσι στο 22,48% του συνόλου των μισθωτών της χώρας.
Από 500 έως 600 ευρώ
Την ίδια στιγμή, άλλοι 20.990 νέοι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν εντός του 2016, δηλαδή άλλο ένα 25%, αμείβονται με 500-600 ευρώ ως πλήρως απασχολούμενοι. Ενδεικτικό είναι πως με την εξέλιξη αυτή η συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία μισθωτών (500-600 ευρώ τον μήνα) αύξησε τον πληθυσμό της κατά 13,52% σε σύγκριση με το 2015, με αποτέλεσμα πλέον το 10,35% του συνόλου των εργαζομένων της χώρας (176.256) να αμείβονται με 500-600 ευρώ.
Το νέο τοπίο που παγιώνεται στην αγορά εργασίας διαφαίνεται και από τα στοιχεία για τα ωράρια. Ενας στους τέσσερις, δηλαδή το 25% (20.487), προσλαμβάνονται για 20-35 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή για 4-7 ώρες την ημέρα με 5ήμερη εργασία. Αλλο ένα 32,5% (26.922) προσλαμβάνονται για ακόμη λιγότερες ώρες. Ετσι μόνο το 42,6% (35.270) δουλεύει περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Οσον αφορά τις ηλικίες των νέων εργαζομένων: το 50% (41.403) είναι 45-64 ετών, το 20% είναι 30-44 ετών και το 16,7% 19-24 ετών.
Εκτός από την αύξηση των θέσεων εργασίας καταγράφεται και αύξηση των επιχειρήσεων. Το 2016 καταγράφηκαν 10.870 περισσότερες επιχειρήσεις από το 2015 (αύξηση 4,8%).
Με μισθωτούς
Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις με μισθωτούς ανέρχονταν το 2016 σε 233.151 (έναντι 222.281 το 2015) και με τα παραρτήματά τους έφταναν τις 275.044 (έναντι 261.623 το 2015). Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά 79,6% σε πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις με 1 έως 10 εργαζομένους (άνοιξαν 8.655 τέτοιες το 2016). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους αντιπροσωπεύοντας το 88,79% των επιχειρήσεων (207.030) στην Ελλάδα.Συνολικά στην Ελλάδα εργάζονται 1.771.084 άτομα. Οι περισσότεροι (478.148 ή 26,99%) απασχολούνται στις 25.401 επιχειρήσεις που έχουν 10 με 49 εργαζομένους. Εντοπίστηκαν και 68.560 άτομα που απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (132.459) είναι ατομικές επιχειρήσεις και ακολουθούν οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ - 35.673) και οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ - 20.648). Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότερες (41.967 ή 18%) εντοπίστηκαν στο λιανικό εμπόριο. Ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (30.601 ή 13,12%) και το χονδρικό εμπόριο (24.260 ή 10,41%). Αντίστοιχα οι περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται στο λιανικό εμπόριο (235.766 ή 13,53%) και έπονται η εστίαση και το χονδρικό εμπόριο.
OI AΡΙΘΜΟΙ
22,48% του συνόλου των εργαζομένων απασχο-λούνται με μερική ή εκ περιτροπής απασχό-ληση. Η συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκε κατά 5,23% από το 2015 στο 2016
20.990 νεοπροσληφθέντες το 2016 αμείβονται με 500-600 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για το 25% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν πέρυσι
1.072.652 έφτασαν οι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο του 2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 24.991 συγκριτικά με τον Δεκέμβρη του 2015 (1.047.661)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου