Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης Σχολής, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής  στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , προβλέπει ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή.
Η Πολυτεχνική Σχολή   συγκροτείται από τα Τμήματα :
αα) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
ββ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ,και,
γγi) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Η    γραμματειακή    και   διοικητική    υποστήριξη    της    Πολυτεχνικής   Σχολής πραγματοποιείται από τα Τμήματα που τη συγκροτούν.
γ) Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ιδρυόμενης Σχολής ολοκληρώνεται  μέχρι την  30.6.2017.   Μετά την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.
δ) Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης Σχολής, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018.
Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτείται και αποτελείται από τα Τμήματα :
α) Μαθηματικών,
β) Φυσικής, και
γ) Χημείας.
Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών υπάγονται στην Πολυτεχνική Σχολή.
Η  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  καταργείται και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή 
ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου