Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα Διεύθυνσης Δ. Ε. Ιωαννίνων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Ανακοινώνεται μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων, ο αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας της τελικής βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. που υπέβαλαν αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, ταξινομημένος σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων σε όλα τα κριτήρια με βάση την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι που οριστικά έχουν γίνει δεκτή στη διαδικασία και προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής
Αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου