Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Logo
 Το ΠΥΣΠΕ Νομού Ιωαννίνων, σε συνεδρίασή του στις 11 Ιουλίου 2018 διαπίστωσε τις παρακάτω λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κλάδου

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
που ανήκουν οργανικά στις παραπάνω σχολικές μονάδες να δηλώσουν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων αν επιθυμούν ή
όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι από την Πέμπτη 12-07-2018 μέχρι την Τρίτη 17-07-2018 και ώρα 13:00.
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε αναστολή, δεν υποχρεούνται
να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση υπεραριθμίας, εφόσον κρίνονται αυτοδίκαια υπεράριθμοι.
β) Όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηριστούν ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμοι, θα κληθούν να υποβάλουν
δήλωση τοποθέτησης στα παρακάτω λειτουργικά κενά, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να τοποθετηθούν
κατά προτεραιότητα σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας με αυτή στην οποία κρίθηκαν λειτουργικά
υπεράριθμοι ή σε όμορης αυτής, σε περίπτωση που δεν υπάρχει λειτουργικό κενό στην ίδια ομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου