Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2013-2018

 Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων
 Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για το χρονικό διάστημα 2013-2018, από τις οποίες θα προκύπτει και δικαίωμα δικαστικών διεκδικήσεων, υποβάλλονται προσωπικά από τον κάθε εκπαιδευτικό ή από εξουσιοδοτημένο άτομο. Η εξουσιοδότηση (γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος) μπορεί να θεωρηθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο όπως π.χ. τον Διευθυντή- Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.
 Επιπλέον
η ΔΠΕ Ιωαννίνων είναι αρμόδια για το διάστημα που ο/η εκπαιδευτικός μισθοδοτείται από την Υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου, όποιοι εντάχθηκαν στη μισθοδοσία μας μετά το 2013 (διάστημα από το οποίο ζητείται η καταβολή των δώρων) πρέπει να απευθυνθούν και στη Διεύθυνση από την οποία μισθοδοτούνταν. Ο φορέας της μισθοδοσίας προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν επιδοθεί και υποβληθεί με τις φορολογικές δηλώσεις.
 Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις συναδέλφων, τους παρακαλούμε να προσκομίσουν στη Διεύθυνση και τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις τους.
Αν οι δηλώσεις υποβάλλονται στη σχολική μονάδα, ο Διευθυντής/Προϊστάμενος τις πρωτοκολλεί χωριστά την κάθε μια και τις διαβιβάζει αρμοδίως στη Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ


Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Φιλικής Εταιρείας και Λουκή Ακρίτα 15Α'
Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου