Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ


 Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 θα συνεδριάσει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

                1.«Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, για
    χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και λήψη απόφασης για
    διαμόρφωση σχετικής πρότασης».

   2.«Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για
    απαλλαγή από τα καθήκοντά του και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής
    πρότασης» (από αναβολή).

                3 .«Εξέταση αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
                  λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης».
                        
   4.«Εξέταση θεμάτων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε για το σχολικό έτος 2018-19
     και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης».

  5. «Επανεξέταση αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
       στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής
       πρότασης»

  6.«Εξέταση αιτήσεων αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
     για μετάταξή τους σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής
     πρότασης».
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου