Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Οι σχολικές επιτροπές περιμένουν τις αρμοδιότητες

Γ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

από την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ιωαννίνων 11-3-11

Σχολική επιτροπή από 5 έως 15 μέλη και συμβούλια σχολικής κοινότητας σε κάθε σχολική μονάδα προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των σχολικών επιτροπών την εποχή του «Καλλικράτη».
Με τον νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση οι σχολικές επιτροπές που λειτουργούσαν έως σήμερα σε κάθε σχολείο ενοποιούνται σε μία ανά δήμο- μία για την Πρωτοβάθμια και μία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Έχουμε δηλαδή συγκέντρωση όλων των αποφάσεων που αφορούν ζητήματα λειτουργίας των σχολείων (θέρμανση, κυλικεία, καθαρισμός) σε ένα σώμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη στελέχωση της σχολικής επιτροπής σε έναν δήμο για εκπροσώπους γονέων και μαθητών δεν προβλέπεται εκλογική διαδικασία, αλλά υπερισχύει το κριτήριο του μεγέθους (η συγκέντρωση, άλλωστε, είναι στη φιλοσοφία του Καλλικράτη). Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει Ένωση Γονέων σε ένα δήμο (στο Δήμο Ιωαννιτών δεν υπάρχει), εκπρόσωπος των συλλόγων γονέων ορίζεται από τον σύλλογο γονέων του σχολείου με το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Κατά πόσο αυτά τα κριτήρια επιλογής θα εξασφαλίσουν και μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατία στις αποφάσεις είναι κάτι που θα το περιμένουμε.
Προβλέπεται πάντως όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άλλη σχολική μονάδα να παρίσταται με δικαίωμα ψήφου ο διευθυντής του σχολείου, πρόσωπο το οποίο διορίζεται εντούτοις από την κυβέρνηση και δεν εκλέγεται από το σώμα των εκπαιδευτικών.

Οι αρμοδιότητες
Η εγκύκλιος του υπουργείου αφορά τον τρόπο συγκρότησης και τα οικονομικά των επιτροπών, αλλά δεν αναφέρει τις αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών. Το εάν θα είναι τυπικές ή ουσιαστικές οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών έχει σημασία για το μέλλον του δημόσιου σχολείου: οι σχολικές επιτροπές προβλέπεται να αποτελέσουν νομικό πρόσωπο. Βάση της εγκυκλίου Ραγκούση με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου θα κατανέμουν τους πόρους στα σχολεία με συγκεκριμένα κριτήρια. Από εκεί και πέρα δεν διευκρινίζεται εάν θα έχουν λόγο στην αξιολόγηση των σχολείων, εάν θα είναι αρμόδιες για τα χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, πετρέλαιο, νερό), τη συντήρηση των σχολείων, τον εξοπλισμό κλπ. Οι αρμοδιότητες αναμένεται να ανακοινωθούν με κανονιστική πράξη (νεώτερη εγκύκλιο του υπουργείου) και οπωσδήποτε θα χρειαστεί η συνεννόηση των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μέτωπο με γονείς και εκπαιδευτικούς όσον αφορά τις καταργήσεις των σχολείων.

Δυνατότητα εκποίησης
Σημαντικό θέμα αποτελεί επίσης η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται ως τρόπος εξεύρεσης πόρων. Πολλά σχολεία έχουν περιουσιακά στοιχεία από δωρεές και το ποιος θα λάβει την τελική απόφαση για την εκποίηση (βλ. ιδιωτικοποίηση) καθώς και η σκοπιμότητα τέτοιων κινήσεων παραμένουν ερωτηματικό. Την τελική αρμοδιότητα για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων την έχει οι Δήμοι (το Δημοτικό Συμβούλιο δηλ.) στο οποίο πέρασαν από την αρχή της δεκαετίας του 1990 τα περιουσιακά στοιχεία των σχολείων. Οι φόβοι που εκφράζονται πάντως είναι μήπως η μειωμένη χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους των σχολικών επιτροπών μετατρέψει σε αναπόφευκτες τέτοιες αποφάσεις χάρην ιδιωτικών συμφερόντων.

Ξεκίνησε η διαδικασία
Στο Δήμο Ιωαννιτών έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την συγκρότηση των σχολικών επιτροπών: η αρμόδια αντιδήμαρχος κα Τσίλη θα αποστέλλει έγγραφα προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης για τον ορισμό των υποχρεωτικών μελών των επιτροπών. Για τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών χρειάζεται ωστόσο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δεν μπορεί να συνεδριάσει λόγω του αποκλεισμού του δημαρχείου), ενώ θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να δημοσιευτεί η απόφαση στο ΦΕΚ. Μέχρι τη συγχώνευση των επιτροπών, λειτουργούν οι υπάρχουσες και διαχειρίζονται και τα χρήματα που κατανεμήθηκαν πρόσφατα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Παραθέτουμε στη συνέχεια βασικά σημεία της εγκυκλίου:

Πώς θα λειτουργούν
1. Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Δημιουργούνται συμβούλια σχολικής κοινότητας
Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3
έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.

Πώς θα γίνεται η κατανομή πιστώσεων
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Δεν συντάσσουν προϋπολογισμό
Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17- 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α') «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.
Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι εισπράξεις που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα.
Ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση.

Πού θα βρίσκουν πόρους
Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Μπορούν να έχουν και μετρητά
-Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ. Τα χρήματα με τα οποία λειτουργεί η σχολική επιτροπή θα πρέπει να είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό.
- Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης οι Σχολικές Επιτροπές είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλίο «Εσόδων-Εξόδων», κατάσταση εισπράξεων – πληρωμών, μπλόκ τριπλοτύπων Αποδείξεων Εισπράξεως.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε
έτους στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός πίνακας υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευόμενων Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3852/10 μεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που προκύπτει από τη συγχώνευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου