Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Πώς θα σωθεί το εφάπαξ

από ΤΑ ΝΕΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Με δύο µέτρα η κυβέρνηση θα επιδιώξει να δώσει οικονοµική ανάσα στο υπό κατάρρευση Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ), το οποίο καταβάλλει την εφάπαξ αποζηµίωση. Επειτα απόσυνεργασία των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας αποφασίστηκε να δοθούν δύο δάνεια στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, προκειµένουνα εξασφαλίσει τους πόρους που χρειάζεται για την καταβολήτου εφάπαξ στους δηµοσίους υπαλλήλους. Τα µέτρα που αποφασίστηκαν είναι: n Να δοθούν δύο δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ. Το έναδάνειο, ύψους 350εκατ. ευρώ, θα δοθείαπό τοΤαµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) και το άλλο, ύψους 250 εκατ. ευρώ, θα δοθεί µε οµόλογο του ∆ηµοσίου.
Να καθιερωθεί εισφορά υπέρ του ΤΠ∆Υ για τους60.000 δηµοσίους υπαλλήλους µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η εισφορά για το ΤΠ∆Υ ανέρχεται σε 4% µηνιαίως στο σύνολο των αποδοχών.
Η σχετική ρύθµιση περιλαµβάνεται στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αναδιάρθρωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).
Η κυβέρνηση εκτιµά ότι µε τις δύο αυτές κινήσεις θα «ξεπαγώσουν» χιλιάδες αιτήσεις για παροχή εφάπαξ.
Την κάλυψη των 800 εκατ. ευρώ, ποσό που απαιτείται για την καταβολή του εφάπαξ όσων δηµοσίων υπαλλήλων περιµένουν στην... ουρά πάνω από δύο χρόνια, ζήτησε η Α∆Ε∆Υ από τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας Γ. Κουτρουµάνη και τον υφυπουργό Οικονοµικών Φ. Σαχινίδη στη συνάντηση που έγινε την περασµένη Παρασκευή. Με βάση τα στοιχεία της Α∆Ε∆Υ, το ποσό που πρέπει να εξασφαλίσει το Ταµείο Πρόνοιας, προκειµένου να εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών του σε εφάπαξ όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ και τα 800 εκατ. ευρώ αναµένεται να καλύψουν µόνο το εφάπαξ όσων περιµένουν πάνω από δύο έτη.
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ... ΟΥΡΑ. Τονίζεται ότι σήµερα η καταβολή του εφάπαξ φθάνει ακόµη και τα πεντέµισι χρόνια, ενώ µέχρι τώρα έχουν αποβιώσει 600 δικαιούχοι χωρίς να λάβουν την παροχή! Eνδεικτικό της τραγικής οικονοµικής κατάστασης είναι ότι µε απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου «κόπηκαν» και οι κατ’ εξαίρεση εγκρίσεις σε δικαιούχους µε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Σήµερα εκκρεµεί η πληρωµή 37.000 αιτήσεων για εφάπαξ (χρειάζονται 1,7 δισ. ευρώ) και αυτή την περίοδο καταβάλλονται τα εφάπαξ σε όσους είχαν αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2009 και είχαν καταθέσει τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις έως τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου. Εκτός από την αδυναµία καταβολής του εφάπαξ, το ΤΠ∆Υ έχει να αντιµετωπίσει και το µεγάλο κύµα φυγής στη σύνταξη των δηµοσίων υπαλλήλων λόγω των ανατροπών στο Ασφαλιστικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο του 2011 υποβλήθηκαν 1.847 αιτήσεις έναντι 1.032 στο αντίστοιχο διάστηµα το 2010, ενώ κατά το διάστηµα από 1η έως 22 Φεβρουαρίου 2011 έχουν υποβληθεί 1.424 αιτήσεις έναντι 897 αιτήσεων ολόκληρο τον Φεβρουάριο του 2010.
Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η διογκούµενη φυγή στη σύνταξη δε κάδων χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων – εξαιτίας του νέου Ασφαλιστικού – χαρακτηρίζεται από την ηγεσία της Α∆Ε∆Υ ως βραδυφλεγής βόµβα στα ασφαλιστικά ταµεία των δηµοσίων υπαλλήλων. Το τελευταίο έτος έχουν συνταξιοδοτηθεί περισσότεροι από 50.000, ενώ αναµένονται 120.000 αποχωρήσεις την επόµενη τετραετία λόγω ωρίµασης των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. Ο αριθµός των υπαλλήλων θα φτάσει τους 200.000, αν υπολογιστούν και οι λήξεις των συµβάσεων.
«Το πρόβληµα έχει διογκωθεί και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας θα γίνει εκρηκτικό εάν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα, δηλαδή νέες προσλήψεις εργαζοµένων και κρατική επιχορήγηση των Ταµείων», προέβλεψε η Α∆Ε∆Υ, χαρακτηρίζοντας «κρίσιµη» την περίοδο έως το 2015-2017, καθώς θα υπάρξει µεγάλη «πίεση» στα Ταµεία εξαιτίας της ωρίµασης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για ένα µεγάλο µέρος εργαζοµένων.
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ.
Η Α∆Ε∆Υ προεξόφλησε ότι οι αναλογιστικές µελέτες που θα συνταχθούν µε αυτά τα δεδοµένα θα δείξουν τον δρόµο για µειώσεις παροχών, αυξήσεις εισφορών και νέες ανατροπές δικαιωµάτων. Ηδη 40.000 συνταξιούχοι στερούνται των µερισµάτων που δικαιούνται και άλλοι 200.000 δεν εισπράττουν µέρος αυτών, όπως για παράδειγµα το µέρισµα των Χριστουγέννων του Μετοχικού Ταµείου ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου