Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων στην Ήπειρο

    ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ                                               Ιωάννινα,  14 -3 -2011
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
   ΤΗΛ/FAX: 2651094734
        ΚΙΝ: 6932817359                                                                   ΠΡΟΣ
E-mail: stefsintos@sch.gr                                      συναδέλφους μου εκπ/κούς Π.Ε                                     
http://stefsintos.blogspot.com/                                            έδρες τους

                                              ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΟ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Αγαπητοί συνάδελφοι,
δημοσιεύτηκαν σήμερα οι πίνακες με τους υποβιβασμούς, τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας. Σας παραθέτω τους πίνακες με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων, Δημοτικών  και Νηπιαγωγείων,  που αφορούν την περιφέρεια Ηπείρου.

Υποβιβασμοί Δημοτικών Σχολείων

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
6/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ
5/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
5/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Υποβιβασμοί Νηπιαγωγείων

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
2/Θ 24ο Ν/Γ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
2/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο 3/Θ  Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο 3/Θ  Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
9/Θ 14ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 8ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8/Θ 8ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
17ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
2/Θ Δ.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
2ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
23ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
15ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
22ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο 2/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
2/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΡΤΑΣ


1/Θ Ν/Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ


1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ
2/Θ Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ


2/Θ Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ


1/Θ Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΒΙΓΛΑΣ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ


1/Θ Ν/Γ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ


1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ
1/Θ Ν/Γ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑΣ


1/Θ Ν/Γ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.
9ο 1/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1ο 2/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


1ο 2/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
2/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


1/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


1/Θ Ν/Γ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


1/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


1/Θ Ν/Γ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ


1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


1/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν/Γ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


1/Θ Ν/Γ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων
73
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
74
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
75
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
76
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
77
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
78
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
79
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΘΕΜΕΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
80
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
81
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
82
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Καταργήσεις Νηπιαγωγείων
50
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
51
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
52
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
53
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
54
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
55
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
56
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΘΕΜΕΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
57
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
58
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.
1/Θ Ν/Γ ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Συναδελφικά
Στέφανος Σίντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου