Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Εκπ/κών Π.Ε. ΙωαννίνωνΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                            Ιωάννινα 14 – 2 – 2017
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                 Αρ. Πρωτ.: 23
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                        
                                                                                                                   Προς:
 Πληροφορίες: Παργανάς Κων/νος                         Μέλη Ταμείου Αλληλοβοήθειας
 Τηλέφωνο: 6944585310                                                             
E-mail: tallilo2014@gmail.com
 
Θέμα: «Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών»

 
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων καλεί τα μέλη του να παραβρεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.30 στο 27ο Δημ. Σχολείο Ιωαννίνων (περιοχή Κιάφα), με θέμα «Οικονομικός Απολογισμός του 2016» 
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου