Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε.στις 3 Φεβρουαρίου 2017Την Παρασκευή  3 Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε .με θέματα ημερήσιας διάταξης:
         
          1.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
          2.«Εξέταση αιτήσεων απόσπασης (κατά προτεραιότητα, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω έκτακτων και ειδικών προβλημάτων) εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & στην Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2016-2017 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
          3.«Εξέταση αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
          4.«Εξέταση ενστάσεων επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου