Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, Γενικός Σύμβουλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com