Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε. στις 21 ΜαρτίουΣτις 21 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης:
            1.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
            2.«Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Διευθυντή Π.Ε., για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
            3.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. έπειτα από αναδρομικό διορισμό και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
4.«Εξέταση θεμάτων απόσπασης (κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, ανακλήσεις κλπ.) εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
5.«Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης μετάταξης διοικητικών υπαλλήλων & επαναφορά τους σε θέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου