Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-3-2017
 Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14-03-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ»,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
     1.      Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.
2.      Ανακήρυξη της κυρίας Σοφίας Στάϊκου, Προέδρου Π.Ι.Ο.Π, σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ιωαννιτών.
3.      Έγκριση και διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εκδήλωσης που αφορά στην ανακήρυξη της κυρίας Σοφίας Στάϊκου, Προέδρου Π.Ι.Ο.Π, σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ιωαννιτών.
4.      Συνάντηση υποδοχής αντιπροσώπων Δικτύου Πόλεων RESILIENT EUROPE που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα στις 28-30 Μαρτίου και φιλοξενία Επικεφαλής Συμβούλου του Δικτύου.
5.      Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ ΤΕΘΑ και Δήμου Ιωαννιτών για την παραχώρηση κατά χρήση του ακινήτου: "ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ".
6.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών ως Επικεφαλής εταίρου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) με τίτλο «EaSI-PROGRESS - Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members».
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου