Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Τελικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά την εξέταση των ενστάσεων (Συνεχής ενημέρωση)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Ξεκίνησε από τις Περιφερειακές Διεύθυνσεις Εκπαίδευσης η δημοσιοποίηση των τελικών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών Εκαίδευσης, μετά την εξέταση των ενστάσεων.
Ειδικότερα (συνεχής ενημέρωση):
ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Α/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής σήμερα, Δευτέρα  25-1-2016 ανακοινώνεται ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων Δ/ντων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής, όπως αυτοί είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Α/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης οι πίνακες  παραμένουν ίδιοι χωρίς μεταβολή. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ταυτόχρονα σήμερα  τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής θα στείλουν τους τελικούς πίνακες στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι,  προς κύρωση από τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη.
Θα ακολουθήσει η δημοσίευση των πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Απο την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου   τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής θα κάνουν τις προτάσεις  τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης  σε αντίστοιχες Διευθύνσεις.
Η οριστικοποίηση των τοποθετήσεων θα γίνει με την υπογραφή των απόφα΄σεων από τον υπουργό Παιδείας.
Τη Δευτέρα 1η Ιανουαρίου στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου θα έχουν σημειωθεί αλλαγές προσώπων, θα γίνει τελετή παράδοσης παραλαβής.
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων
Σε περίπτωση που με τη προηγούμενη διαδικασία   δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 9 του άρθρου 46 του Ν.4351/2015 και εφόσον και αυτή η διαδικασία αποβεί άκαρπη η κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων γίνεται με επανάληψη της διαδικασίας επιλογής η οποία πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών μηνών.
Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας, οι κενές και κενούμενες θέσεις πληρώνονται με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου επιλογής.
Η παρ. 9 του άρθρου 46 του Ν.4351/2015 προβλέπει τα εξής:
Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις και κενούμενες θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον.
Η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση, με βάση τη μοριοδότηση στα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14, όπως αντικαθίσταται με το παρόν στα οποία δεν συνυπολογίζονται τα μόρια
του κριτηρίου της μυστικής ψηφοφορίας.
Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις και κενούμενες θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου
ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές και κενούμενες θέσεις πληρώνονται με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.
Η θητεία
 Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης   γίνεται για διετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους  και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας  αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την  ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.

ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου