Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε.


Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 θα συνεδριάσει το K.Υ.Σ.Π.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.«Εξέταση αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Διευθυντή Π.Ε., για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
3.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης (αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα κ.λπ.) εκπαιδευτικών Π.Ε. για δομές Ειδικής Αγωγής και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
4.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης (αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα κ.λπ.) εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
5.«Εξέταση αίτησης αποδέσμευσης εκπαιδευτικού Π.Ε. για απόσπασή του στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου