Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Στήριξη της κινητοποίησης του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη της κινητοποίησης του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την από 1/6/2018 ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, στηρίζει την κινητοποίηση και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00, έξω από την έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας (Βορείου Ηπείρου 20) στα Ιωάννινα, με αιτήματα:

• Την άμεση αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων (υπερωρίες – οδοιπορικά) παρελθόντων ετών όλων των συναδέλφων.
• Την άμεση στελέχωση της Διεύθυνσης Οικονομικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες και αυξανόμενες ανάγκες εξαιτίας της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε.
• Την επίλυση των διαδικαστικών εμποδίων που επιφέρουν δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ. π.χ. λειτουργία Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες.
• Την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν τις ακυρώσεις αποφάσεων του Συντονιστή Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ.
• Την εφαρμογή του σκεπτικού των ανωτέρω αποφάσεων του Υπ. Εσωτερικών σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του Συντονιστή που αφορούν ανακλήσεις, μεταθέσεις, μετακινήσεις συναδέλφων.
• Την άμεση έκδοση των οργανογραμμάτων εσωτερικής λειτουργίας με ταυτόχρονη στελέχωση των Υπηρεσιών μας και την έναρξη των διαδικασιών κρίσεων προϊσταμένων.
• Την παύση όλων των άδικων διώξεων και των απειλών κατά των συναδέλφων μας, οι οποίοι καθημερινά εργάζονται με υπευθυνότητα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στήριξη της κινητοποίησης του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρ. Διοίκ. Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου