Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Ημερίδα της ΔΟΕ στην Πρέβεζα στις 19/3/2015Αρ. πρωτ. 1452                                                                       Αθήνα 6/3/2015

                                                                     Προς
                                                                                                           Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
             

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αξιολόγηση – αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, πειθαρχικά
Οι θέσεις του κλάδου
Πρέβεζα 19/3/2015
 Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,  διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιολόγηση – αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, πειθαρχικά. Οι θέσεις του κλάδου», την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, ώρα 9.00– 15.00  στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας.
Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν :
  • Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων καθώς και οι αιρετοί της περιφέρειας Ηπείρου.
  • Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, Ηπείρου.
  • Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της περιφέρειας Ηπείρου, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι’ αυτό σχετική άδεια από την Περιφερειακή Διευθύντρια.
Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις  17 Μαρτίου 2015  (fax ΔΟΕ: 2103238981, 2103231977).

 
 
 Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε..

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Πρέβεζα 19 Μαρτίου 2015
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αξιολόγηση – αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, πειθαρχικά
Οι θέσεις του κλάδου


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ……………………………………………………………………….

Συμμετοχή Δ.Σ.
Όνομα : ……………………………………………………………………….

Ιδιότητα στο Δ.Σ. : ……………………………………………………………………….ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι σύλλογοι της περιφέρειας Ηπείρου πρέπει να αποστείλουν κατάσταση με τα ονόματα όλων των συναδέλφων των σχολείων που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της ημερίδας.
(Να σταλεί το αργότερο μέχρι 17 Μαρτίου 2015 στα FAX της ΔΟΕ (210.3238981, 210.3231977)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου