Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με τίτλο: «Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός»Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ BIOΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ»
"ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα
Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός"
με κωδικό MIS 491403
Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Έργου:
Μαρία Σακελλαρίου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ με τίτλο «Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής -Πολιτισμός» προσφέρεται δωρεάν σε αποφοίτους τόσο των Παιδαγωγικών καιΚαθηγητικών σχολών, όσο και των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών με τηνειδικότητα της Παιδιατρικής και της Γενικής Ιατρικής, ώστε να επικαιροποιήσουντις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες όπως αυτές εντάσσονται στο Εθνικό ΠλαίσιοΠροσόντων με την αντιστοίχιση σε Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν στον επαγγελματικό τους χώρο υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες εκτός από τεχνικές γνώσειςπαρέχουν και δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από πολιτισμικέςδραστηριότητες. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν υψηλούεπιπέδου υπηρεσίες ιδιαίτερα σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης, όπως η λήψημέτρων για τη μείωση της σχολικής διαρροής των μαθητών μικρής ηλικίας και της εξάλειψης των διακρίσεων που υφίστανται βάσει του φύλου τους, αλλά και ηαύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση καικατάρτιση.
Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας «ταυτότητας» και ενός νέου «προφίλ» επαγγελματιών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να είναι ανταγωνιστικοί, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου κατάρτιση, σε θέματα των οποίων η σπουδαιότητα και η συμβολή στην ποιότητα της ζωής, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Η Εκπαίδευση για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα σε μειονοτικούς πληθυσμούς, είναι από τα πλέον κατάλληλα πεδία για την πραγματοποίηση της πολιτισμικής συνάντησης και της ανάδειξης των κοινών πολιτισμικών στοιχείων ανάμεσα στους λαούς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω δια βίου μάθηση.

Συνολικά το Πρόγραμμα φιλοδοξεί:
1) να επαυξήσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων, ώστε να τους κάνει ανταγωνιστικούς επαγγελματίες, τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο,
2) να συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
3) να αναπτύξει νέες ηθικές στάσεις των επαγγελματιών, καθώς και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα από μέρους τους προβληματικών καταστάσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν
4) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησής τους, της διάθεσης τους για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και για βοήθεια των κοινωνικά αδύνατων ομάδων
5) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανάγκης τους για δια βίου μάθηση και κατάρτιση.
6) να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως εκείνες της θέσης στόχων, της δυνατότητας εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων, της επικοινωνίας, της συνεργατικότητας, της αναζήτησης ποιότητας.

Ομάδα Στόχος/ Κριτήρια
Με δεδομένο το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία έχουν συντελεστεί ταχύτατες αλλαγές στην επιστήμη της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών για τα οποία έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους.

Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι:
1) Απόφοιτοι Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
2) Απόφοιτοι Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
3) Απόφοιτοι Τμημάτων Καθηγητικών Σχολών
4) Απόφοιτοι Ιατρικής Σχολής, με ειδίκευση στην Παιδιατρική και τη Γενική Ιατρική.

Προκειμένου οι υποψήφιοι να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν στο Δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με τίτλο: «Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός», θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο πτυχίο Οι απόφοιτοι δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα από κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες.
Επιπλέον κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των συμμετεχόντων σχετίζονται με τα εξής: α) η δυνατότητα πρόληψης της ανεργίας με προσφορά ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας β) η θεραπευτική παρέμβαση στην κατάσταση των μακροχρόνια ανέργων γ) η πρόβλεψη για συμμετοχή γυναικών στις πράξεις κατάρτισης και δ) η μέριμνα για συμμετοχή ατόμων που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: pega.ecedu.uoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου