Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Πρώτα οι συνταξιοδοτήσεις και έπειτα οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών, το αίτημα όσων ζητούν μετάθεση


Υπουργείο παιδείαςΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου

Την ανακοίνωση των μεταθέσεων περιμένουν για μια ακόμη χρονιά χιλιάδες εκπαιδευτικοί που έχουν ζητήσει με αίτησή τους την μετακίνησή τους προς την περιοχή κατοικίας τους. Φέτος τηρήθηκε πλήρως το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από τις διατάξεις των Π.Δ. και οι αιτήσεις βρίσκονται ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Η επεξεργασία τους μπορεί να ξεκινήσει ανα πάσα στιγμή ώστε να ακολουθήσει η ανακοίνωσή τους. Σημείο - κλειδί ωστόσο στην διαδικασία είναι τα κενά βάσει των οποίων θα γίνουν οι μεταθέσεις.
Ως γνωστόν πέρυσι οι μεταθέσεις έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση και ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο.
Θετική ωστόσο παράμετρος των περσινών μεταθέσεων ήταν ότι για αυτές ελήφθησαν υπόψη τα κενά που προέκυψαν από τις συνταξιοδοτήσεις, τα οποία ήταν γνωστά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οριστικά μετά το τέλος Μαΐου, οπότε και έληγε η προθεσμία της υποβολής της δεύτερης και οριστικής αίτησης για συνταξιοδότηση.
Έτσι για πρώτη φορά τα κενά αυτά καλύφθηκαν με τις μεταθέσεις χωρίς να αναμένουν την κάλυψή τους την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό που απαιτείται φέτος είναι και πάλι οι μεταθέσεις να γίνουν με βάση τα κενά που θα αποστείλουν τα οικεία ΠΥΣΔΕ, στα οποία όμως απαραίτητα να συνυπολογίζονται τα κενά από τις φετινές συνταξιοδοτήσεις.
Εάν τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης παραμείνουν ίδια (πρώτη αίτηση συνταξιοδότησης έως τέλος Απριλίου και δεύτερη έως τέλος Μαΐου) τότε η ανακοίνωση των μεταθέσεων θα πρέπει να γίνει μετά το τέλος Μαΐου και αφού ληφθούν υπόψη οι φετινές συνταξιοδοτήσεις.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν επισπευσθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας και ανακοίνωσης των μεταθέσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνταξιοδοτήσεις του τρέχοντος έτους, θα έχουμε δύο δυσλειτουργίες.
Αφενός μεν πολλές αιτήσεις μετάθεσης δεν θα ικανοποιηθούν αφετέρου δε εκ των υστέρων θα προκύψουν κενά σε Διευθύνσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί με μεταθέσεις.
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης γνωρίζουν το θέμα, έχουν μάλιστα πολλοί από αυτούς υποβάλει πολλές χρονιές αίτηση μετάθεσης που έμεινε ανικανοποίητη, και προτιμούν την μικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μεταθέσεων, εάν αυτή σημαίνει αύξηση των πιθανοτήτων μετάθεσής τους λόγω της προσμέτρησης στα οργανικά κενά εκείνων που θα προκύψουν από τις φετινές συνταξιοδοτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου