Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Ολοκληρώθηκε η έρευνας PISA 2015 στα σχολεία της χώρας


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ολοκληρώθηκε κανονικά η διεξαγωγή της έρευνας PISA 2015 στα σχολεία της χώρας.

Στην έρευνα πήραν μέρος περισσότερα από 200 σχολεία και περισσότεροι από 5.600 μαθητές.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, διευθυντές σχολείων και υπευθύνους στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την βοήθεια που προσέφεραν, έτσι ώστε να διεξαχθεί η έρευνα τηρώντας πιστά τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Η συνεργασία που είχαμε μαζί τους ήταν πραγματικά άψογη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές των σχολείων του δείγματος.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, στην πλειοψηφία τους ειδικότητας Πληροφορικής, συνεργάστηκαν μαζί μας από τον Δεκέμβριο του 2014, αφιέρωσαν χρόνο για να μελετήσουν τις οδηγίες, να ελέγξουν και προσαρμόσουν κατάλληλα τα εργαστήρια των σχολείων, να βρουν λύσεις στα αναδυόμενα προβλήματα, να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια και τέλος να πραγματοποιήσουν την έρευνα στα σχολεία τους κατά τη διάρκεια 2 - 5 ημερών.
Όταν θα ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα στάδια της έρευνας (βαθμολόγηση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων κλπ.), τα αποτελέσμτα του PISA 2015 θα είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα, όπως πάντα, για όλους.
Χρύσα Σοφιανοπούλου
Επίκουρος Καθηγήτρια Εθνική Συντονίστρια PISA 


Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών
Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών.
Κύριος στόχος του Προγράμματος PISA είναι η αξιολόγηση του εύρους των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών που βρίσκονται στο τέλος της Υποχρεωτικής τους Εκπαίδευσης, βάσει των οποίων διαμορφώνεται, σε σημαντικό βαθμό, η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή τους στις σύγχρονα δομημένες κοινωνίες.
Εκκινώντας, επομένως, από ένα κοινά καθορισμένο και διεθνώς αποδεκτό πλαισίο εργασίας, το Πρόγραμμα PISA συλλέγει πληροφορίες για τις επιδόσεις των 15χρονων συμμετεχόντων μαθητών και, την ίδια στιγμή, ανιχνεύει όψεις και δυνατότητες της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση. Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα να αντλεί μέσω του Προγράμματος αυτού χρήσιμα στοιχεία για το εκπαιδευτικό της σύστημα, κατορθώνει να κατανοεί τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού της σχεδιασμού και, εντέλει, ανατροφοδοτείται σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού της έργου ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τις πρακτικές Εκπαίδευσης και Αγωγής των άλλων συμμετεχουσών χωρών.
(Σημ. Ο παραπάνω χάρτης περιλαμβάνει τις χώρες που συμμετείχαν στην Έρευνα PISA 2012: με γκρι χρώμα είναι οι συμμετέχουσες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, με μπλε οι συμμετέχουσες χώρες-μη μέλη του ΟΟΣΑ. Πηγή: www.oecd.org).

ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου